Poetin: "Middeleeuwse kruistocht tegen Libië"

REUTERS
De Russische premier Vladimir Poetin heeft de VN-resolutie die het gebruik van geweld in Libië toelaat hevig bekritiseerd. De resolutie en de actie in Libië doen denken aan de kruistochten en dit is een duidelijk voorbeeld van het agressieve Amerikaanse beleid ten aanzien van derdewereldlanden, zei hij aan het persagentschap Interfax.

"De beslissing van de VN Veiligheidsraad doet me denken aan de oproep tot de middeleeuwse kruistochten, toen de mensen ook gevraagd werden halsoverkop te vertrekken om een plaats te gaan bevrijden", verklaarde Poetin.

"Wat me zorgen baart", vervolgde hij, "is de lichtzinnigheid waarmee dergelijke beslissingen over militair optreden op het internationale toneel worden genomen." De resolutie is voor Poetin een vrijbrief die eender welke actie tegen eender welke soevereine staat legitimeert. De operatie tegen Moammar Kadhafi kadert binnen het repressieve Amerikaanse beleid: "Clinton bombardeerde Joegoslavië en Belgrado, George Bush stuurde troepen naar Afghanistan en Irak en vandaag is het de beurt aan Libië", zei hij.

Ondanks de bezwaren maakte Rusland bij de stemming in de Veiligheidsraad geen gebruik van zijn veto-recht. Woensdag zal de Doema, het Russische parlement, een verklaring opstellen waarin het land zich openlijk distantieert van de militaire actie in Libië.

"Het is duidelijk dat het regime van Mouammar Kadhafi niet beantwoordt aan de criteria die we vooropstellen voor een democratisch land. Maar dit betekent niet dat wij de facto het recht hebben om ons te mengen bij interne politieke conflicten, zelfs niet als deze gewapend zijn", besloot Poetin. (anp/mvdb/adb)

Rusland onthield zich bij de stemming rond VN-resolutie 1973.
REUTERS Rusland onthield zich bij de stemming rond VN-resolutie 1973.