Overstromingsgevaar blijft voor enkele waterlopen in West-Vlaanderen

Photonews
Voor enkele waterlopen in het bekken van de Brugse Polders, in het Leiebekken en in het IJzerbekken is nog steeds de hoogste waakzaamheid geboden. Dat meldt de overstromingsvoorspellerswebsite van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In Roeselare blijft het gemeentelijk rampenplan nog zeker tot morgenavond van kracht. In Ieper is de situatie intussen genormaliseerd, meldt de brandweer. Vandaag zou het droog blijven, met uitzondering van een mogelijke lokale bui.

Langs de Rivierbeek in de Brugse Polders kunnen kritieke overstromingen niet uitgesloten worden. Ook in Ruddervoorde en Hertsberge is wateroverlast mogelijk. In Zedelgem, Loppem en Sint-Michiels zullen vermoedelijk lokale wegen onder water komen te staan.
 
In het Leiebekken kan een bedrijf in Ledegem water binnenkrijgen. In de Heulebeek en de Gaverbeek kan het waterniveau nog enkele uren erg hoog blijven. In het IJzerbekken dalen de meeste waterlopen. Voor Kortemark, Poperinge, Watou en Voormezele is de kritieke situatie achter de rug. Langs de polderwaterlopen in de Westhoek overstromen de laagst gelegen weilanden.

Gemeentelijk rampenplan
"In Roeselare blijft het gemeentelijk rampenplan van kracht tot minstens woensdagavond, dan wordt de zaak opnieuw geëvalueerd." Zo verklaarde burgemeester Luc Martens. De dam die gisterenavond laat in Roeselare werd gebouwd om het stadscentrum te behoeden van verdere overstromingen, heeft intussen al zijn nut bewezen. In Ieper en omgeving is voorlopig alle gevaar geweken.

In Ieper is de toestand intussen genormaliseerd, aldus de brandweer. "Het waterpeil is vannacht overal beginnen zakken, zodat het gevaar voorlopig is geweken. We concentreren ons vandaag op de taken die we gisteren noodgedwongen moesten laten schieten: kelders en garages leegpompen en uiteraard ook zorgen voor de opkuis."

Twee bufferbekkens in Ieper
Luc Dehaene, de burgemeester van Ieper, is al bij al een tevreden man. "Het is gisterenavond tussen zes en negen uur spannend geweest voor de dorpskom van Vlamertinge, maar de twee bufferbekkens daar hebben hun nut bewezen. Dat er enkele woningen toch zijn ondergelopen, heeft te maken met de uitzonderlijke hoeveelheid neerslag. Daar is geen enkel bufferbekken tegen opgewassen. Hetzelfde scenario zien we overigens ook in andere steden en gemeenten in West-Vlaanderen die goed voorzien zijn van bufferbekkens."

Op het grondgebied van groot-Ieper is volgens Dehaene een vijftiental woningen onder water gelopen. Het rampenplan bleef acht uur lang geactiveerd en werd om elf uur 's avonds opgeheven.

Verbeterde situatie in Roeselare

In Roeselare is de situatie intussen ook al minder kritiek. "Het waterpeil van de omliggende bekkens en waters is met een meter gedaald, we proberen zoveel mogelijk water uit ons grondgebied weg te sluizen via de Mandelbeek", zegt burgemeester Luc Martens. "Aan de zwaarst getroffen straten plaatsen we containers, zodat de bevolking de smurrie en vuiligheid op een fatsoenlijke manier kwijt kan. Dat gebeurt onder meer aan de Eikstraat, de Sparstraat en de Zwingelaarstraat. Op beleidsvlak gaan we nu nog meer aandringen op de realisatie van bufferbekkens rond het Roeselaarse."