Oppositie Tervuren haalt zelf PMD-zakken op omdat ophaling wegens feestdag geschrapt is

rv
De leden van oppositiepartij Open Vld in Tervuren organiseren komende maandag zelf een ophaling van PMD-zakken. Ze hebben de betrokken inwoners opgeroepen om de zakken die dag buiten te zetten. Het is een protest tegen het feit dat de reguliere ophaaldag op de feestdag 1 november weggevallen is. Daardoor moeten de inwoners in totaal zes weken wachten op een nieuwe ophaling.

Bram Bartholomees, fractieleider van Open Vld in de gemeenteraad, wijst er op dat de afvalintercommunale Interrand drie jaar geleden de prijzen voor de containerparken en vuilniszakken verhoogde en toen een betere dienstverlening beloofde. "Volgens ons is die er juist op achteruitgegaan. Er wordt weliswaar vaker papier opgehaald, maar de frequentie van de ophaling van de PMD-zakken werd van twee op drie weken gebracht. Daarnaast is er nog steeds geen werk gemaakt van een extra ophaaldag als de voorziene ronde op een feestdag valt. Interrand roept inwoners voor wie de PMD zakken een probleem vormen op om deze naar het containerpark te brengen. Wij doen dit in hun plaats", aldus Bartholomees. In juli organiseerde de partij ook al eens een dergelijke ophaling.

"De werknemers van afvalintercommmunale Interrand ervaren dergelijke acties als een negatieve daad waarbij zij niet gewaardeerd worden in hun werk"

Mark Van Roy, voorzitter van de raad van bestuur van Interrand

In een reactie bestempelt Mark Van Roy (Groen), voorzitter van de raad van bestuur van Interrand, deze actie als 'volkomen illegaal'. "Ze geeft aan de burgers een totaal verkeerd signaal", aldus Van Roy. Het containerpark is volgens hem bovendien niet voorzien op een dergelijke toestroom van PMD-zakken. "Dat vele, al dan niet correct gesorteerde zakken op het recyclagepark belanden, schaadt ook de werking van de intercommunale. Het is in strijd met alle wettelijke voorschriften, met de afspraken met Fostplus (dat onder meer instaat voor de coördinatie van de inzameling van afval), en met gemeentelijke reglementen. De werknemers van Interrand ervaren dergelijke acties als een negatieve daad waarbij zij niet gewaardeerd worden in hun werk", aldus Van Roy.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels