Oppositie: "Hoeveel waarschuwingen moet minister Marghem nog krijgen?"

Kristof Calvo (Groen).
BELGA Kristof Calvo (Groen).
De oppositie eist dat de bespreking van de wet rond de kernuitstap wordt opgeschort, minstens tot er duidelijkheid komt van de Europese Commissie. De Raad van State stelt in een nieuw advies dat Europa zich moet uitspreken over de vraag of er in de overeenkomst tussen de regering en Electrabel sprake is van staatssteun.

Het gaat over het wetsontwerp tot wijziging van de wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie. Die bevat de overeenkomst met Electrabel en de tegemoetkoming die het bedrijf krijgt om de centrales aan te passen.

"Dit advies van de Raad van State mag de regering niet in de wind slaan", zegt Kamerlid Johan Vande Lanotte (sp.a). "Voor mij is het helder: ofwel wordt de bespreking van de wet in de Kamer on hold gezet tot er een oordeel is van de Europese Commissie ofwel wordt ons amendement goedgekeurd dat de inwerkingtreding laat afhangen van het oordeel van de commissie. Zomaar de levensduur verlengen van kerncentrales kan niet. De Raad van State bevestigt vandaag ons standpunt en geeft wederom aan dat de wet met haken en ogen aan elkaar hangt."

"Hoeveel waarschuwingen moet minister Marghem nog krijgen", vraagt Kristof Calvo van Groen na het advies van de Raad van State en nieuwe elementen rond de gevoeligheid voor aardbevingen van de centrales. "De Vlaamse regering heeft deze week al een domme beslissing herroepen, ik hoop dat we in dit dossier niet moeten wachten op een nieuwe minister. Los van alle ideologie moet er rond de kerncentrales nu echt een rationele beslissing komen."'De Vlaamse regering heeft deze week al een domme beslissing herroepen, ik hoop dat we in dit dossier niet moeten wachten op een nieuwe minister'

Kristof Calvo (Groen)