Onderzoekscommissie aanslagen stelt twee nieuwe experts aan

De onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel heeft een unaniem akkoord bereikt over twee nieuwe experts om de commissie bij te staan. Het gaat om voorzitter Willy Bruggeman van de federale politieraad en Dirk Van Daele van de KU Leuven. Dat meldt commissievoorzitter Patrick Dewael. De formele aanstelling volgt nog.

De onderzoekscommissie moest vorige week in allerijl op zoek naar twee nieuwe experts, nadat Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut nog voor de start misnoegd de handdoek hadden gegooid. Hun onafhankelijkheid en hun expertise werd door de oppositie te veel in twijfel getrokken, vonden ze zelf.

Goed een week later zijn twee nieuwe experts gevonden. Zij zullen samen met de Franstaligen Paul Martens en Simon Petermann de commissie bijstaan en helpen vermijden dat ze in het vaarwater komt van het lopende gerechtelijk onderzoek. Daarnaast is dinsdag afgesproken dat indien nodig ad hoc bijkomende experts kunnen worden ingeschakeld rond specifieke thema's, verduidelijkt Dewael.

Europol

Over Bruggeman en Van Daele bestond unanieme eensgezindheid, aldus de commissievoorzitter. Bruggeman is hoogleraar aan het Benelux Universitair Centrum en een voormalig rijkswachter, die na de aanslagen van de Bende van Nijvel hoofddirecteur Operaties werd. Hij stond bovendien mee aan de wieg van Europol en is nog steeds voorzitter van de federale politieraad.

Van Daele is professor aan het Leuvense Instituut voor Strafrecht en doctoreerde over het strafrechtelijk beleid in België, Nederland en Duitsland. Cyrille Fijnaut was destijds zijn promotor. Zijn onderzoeken spitsen zich onder meer toe op de inlichtingendiensten en de internationale en Europese samenwerking op vlak van justitie en politie. Van Daele was in de jaren '90 al eens expert van de parlementaire onderzoekscommissie naar de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast adviseerde hij onder meer de Hoge Raad voor de Justitie en het Comité I.