Onderzoek busramp Sierre nu definitief gesloten

De strafzaak over het ongeval met een Belgische bus in het Zwitserse Sierre, waarbij 28 mensen om het leven kwamen, onder wie 22 kinderen, is definitief geseponeerd. Het Zwitserse Hooggerechtshof wees het beroep af dat enkele ouders hadden aangetekend.

Het Hooggerechtshof bevestigde zo een beslissing van de rechtbank van het kanton Wallis. Die had geoordeeld dat de seponering gerechtvaardigd is vanwege het overlijden van de buschauffeur bij de ramp. Een inbeschuldigingstelling is daardoor onmogelijk.

Het Hooggerechtshof benadrukt dat ook andere strafrechtelijke aansprakelijkheden uitgesloten zijn. Zo werd de producent van de geneesmiddelen die de chauffeur nam niet aansprakelijk gesteld, noch de dokter die ze had voorgeschreven.

Antidepressiva
Het onderzoek wees uit dat de 34-jarige chauffeur een aandoening had aan de kransslagader en dat hij antidepressiva slikte met paroxetine, dat bij het begin van de behandeling zelfmoordneigingen kan opwekken.

Maar het gerecht in Wallis stelde vast dat de chauffeur het geneesmiddel al twee jaar nam en dat de standaarddosis met de helft was verminderd begin 2012. De bedoeling was om het gebruik uiteindelijk compleet af te bouwen.

De busramp gebeurde op 13 maart 2012 en eiste 28 dodelijke slachtoffers, onder wie 22 schoolkinderen die op wintersportvakantie waren in Val d'Anniviers. De kinderen waren afkomstig uit Lommel-Kolonie en Heverlee.

De bus reed tegen de wand van de tunnel op een autosnelweg in de buurt van Sierre. In zijn motivering stelde de kantonale rechtbank dat die gebouwd was zoals het hoort. De ouders die beroep aantekenden, betwistten dat niet.

Chauffeur overleden
Het Hooggerechtshof benadrukt in zijn arrest dat de strafvordering enkel en alleen tot doel heeft om de dader(s) van misdrijven te identificeren, zodat ze voor een strafrechtbank kunnen verschijnen. Omdat de chauffeur is overleden, volstaan aanwijzingen van mogelijke oorzaken van het ongeval niet om strafrechtelijke vervolging te rechtvaardigen. Ook al kunnen ze nuttig zijn voor een burgerlijke zaak.

De ouders van wie het beroep werd afgewezen, zullen moeten opdraaien voor de gerechtskosten. Die bedragen 2.000 Zwitserse frank (of bijna 1.900 euro).

Tien ouders van slachtoffers tekenden beroep aan tegen de seponering bij het Hooggerechtshof. Eerder hadden al elf ouders beroep aangetekend tegen de seponering bij de kantonale rechtbank van Wallis.