Obama geeft strijd voor massale regularisatie van immigranten niet op

Een agent van de Amerikaanse grenspolitie fouilleert een immigrant zonder papieren in Texas.
GETTY Een agent van de Amerikaanse grenspolitie fouilleert een immigrant zonder papieren in Texas.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat uitstel vragen in de zaak rond het plan van president Obama om 'illegale' immigranten aan papieren te helpen. Een federale rechter stak daar eerder deze week een stokje voor.

Met het uitstel hoopt het Amerikaanse justitieministerie het plan van Obama alsnog in werking te laten treden. Naar schatting 4,7 miljoen immigranten zonder papieren zouden zich dan kunnen aanmelden voor een werkvergunning en op die manier uitwijzing kunnen voorkomen.

Eerder deze week besliste Andrew Hanen, een federale rechter in Texas, echter dat president Barack Obama niet over de autoriteit beschikt om de massale regularisatie uit te voeren.

Het is echter nog niet zeker of het uitstel er wel komt. Rechter Hanen moet dat uitstel immers goedkeuren, en gevreesd wordt dat hij dat ofwel zal weigeren, ofwel zal proberen vertragen. Een vertragingsmanoeuvre betekent bovendien dat er geen hoger beroep mogelijk is zolang het uitstel niet is goedgekeurd.