Nog steeds wateroverlast in Londerzeel

BELGA
In Londerzeel blijft de Maldersesteenweg tussen de deelgemeenten Sint-Jozef en Malderen afgesloten voor het verkeer. "Het waterpeil van de beek is sterk gedaald, maar er stroomt nog veel water via weilanden over de weg. We hopen dat de problemen vanavond opgelost zijn. Er zijn geen woningen bedreigd", aldus burgemeester Jozef De Borger (CD&V).

Dat in tegenstelling tot vorige zware overstromingen in Londerzeel deelgemeente Steenhuffel gespaard bleef, net als de gehuchten Sneppelaar en Moorhoek, schrijft De Borger toe aan enkele werken die het afgelopen jaar werden uitgevoerd. Deze werken hadden echter als gevolg dat de watermassa zich stroomafwaarts verplaatste naar het noorden van de gemeente, maar hierdoor worden veel minder woningen bedreigd dan voorheen.

"Langs Steenhuffel heeft de Vlaamse Milieumaatschappij over enkele honderden meter een hoge dijk gebouwd. Daarnaast voerde de gemeente samen met Aquafin rioleringswerken uit in Steenhuffel waardoor het water sneller afgevoerd wordt naar een wachtbekken. Stroomafwaarts zijn voorts achter Steenhuffel dijken aangelegd om het water in het bekken van de Grote Molenbeek te houden waardoor ook de gehuchten Sneppelaar en Moorhoek gespaard zijn gebleven van wateroverlast", aldus De Borger. In de nabije toekomst zijn in het waterbekken van de Grote en Kleine Molenbeek nog enkele wachtbekkens gepland.