Nog nooit zoveel CO2 in de lucht

ANP
De lucht is nog nooit zo vervuild geweest met koolstofdioxide (CO2) als in 2015. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) vandaag in haar jaarrapport.

CO2 is het belangrijkste broeikasgas en zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde langzaam oploopt. Vorig jaar werd gemiddeld 400 parts per million gemeten (het aantal CO2-deeltjes per miljoen andere deeltjes), een record.

"De symbolische drempel van 400 ppm werd eerder al overschreden, op sommige plaatsen en gedurende enkele maanden, maar nog nooit wereldwijd en gedurende een heel jaar", luidt het in het rapport van het VN-agentschap.

Voor de WMO is CO2 het "probleem nummer 1 aangezien het gedurende duizenden jaren in de atmosfeer blijft hangen en nog veel langer in de oceanen". Volgens de secretaris-generaal van de WMO, de Fin Petteri Taalas, staat de strijd tegen de klimaatopwarming op dit moment gelijk aan de strijd tegen CO2.

El Niño

"De wereld gaat de verkeerde richting uit", zo zei hij vandaag op een persconferentie in Genève. "Het fundamentele probleem is de (ontbrekende) politieke wil, want er zijn oplossingen om de uitstoot te verminderen en we kunnen reageren." Hij haalde het voorbeeld van Duitsland aan, waar hernieuwbare energie op brede basis ingang gevonden heeft in het productieproces.

In 2015 liet de uitstoot van CO2 ook een piek optekenen vanwege het natuurverschijnsel El Niño. In tropische gebieden leidde dat tot droogte en afname van de capaciteit van bossen, planten en zeeën om CO2 op te nemen. "Intussen is El Niño voorbij, maar de klimaatverandering niet'', aldus Taalas.

De CO2-concentratie in de atmosfeer is sinds 1750 gestegen van 280 ppm naar ongeveer 400 nu.