Nog meer slecht nieuws voor de begroting? Europa fluit 'fairness tax' van Di Rupo terug

AFP
"Een lijk uit het verleden dat uit de kast valt." Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) over het nieuws dat volgens Europa de fairness tax, in 2013 ingevoerd door de regering-Di Rupo, in strijd is met de Europese wetgeving. Als de rechters van het Europees Hof de advocaat-generaal volgen, "kunnen de consequenties en de budgettaire gevolgen groot zijn", zegt Van Overtveldt.

De fairness tax is in het leven geroepen om vennootschappen te belasten die dividenden uitkeren, maar niet of nauwelijks belastingen betalen als gevolg van de notionele intrestaftrek en overgedragen verliezen. Het zijn hoofdzakelijk grote Belgische bedrijven en multinationals die onder het toepassingsgebied vallen. N-VA is altijd tegen de belasting geweest, onder meer omdat ze te complex zou zijn.

Advocaat-generaal Juliane Kokott oordeelde vandaag dat de belasting strijdig is met de moeder-dochterrichtlijn omdat er mogelijk sprake is van dubbele of meervoudige belastingheffing. "Dit is een lijk uit het verleden dat uit de kast valt", reageert Van Overtveldt. "We hebben altijd onze grote twijfels bij deze fairness tax geplaatst. Die worden nu bevestigd door de advocaat-generaal van het Europees Hof."

Volgens de minister zijn er "betere manieren om de vennootschapsbelasting rechtvaardiger te maken richting kmo's". Zoals bekend wordt binnen de schoot van de regering aan een hervorming van de vennootschapsbelasting gewerkt.

"We wachten nu op de finale uitspraak van het Hof. De consequenties en budgettaire gevolgen kunnen groot zijn. We zullen die in kaart brengen en voorleggen aan de regering", aldus Van Overtveldt.