Ninove Welzijn dreigt 80.000 euro te verliezen als fusie niet doorgaat

Sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn blijft hopen op een fusie met Volkswelzijn Dendermonde, ook al besliste die laatste de fusie stop te zetten.

Voorzitter Tom Bogman sprak na het uitstel op de gemeenteraad - die bijkomende garanties wou voor Ninove - van een vertrouwensbreuk. De fusieplannen kwamen er omdat de Vlaamse regering elke sociale huisvestingsmaatschappij een minimale schaalgrootte van 1.000 woningen oplegde. Een norm die Ninove Welzijn (700) niet haalt. "Sinds april lag er een fusievoorstel op de tafel dat in beide raden van bestuur verschillende keren werd besproken en principieel goedgekeurd. Dit gebeurde op basis van gelijkwaardigheid tussen de twee partners. Alle gevoeligheden werden met zorg behandeld en de belangen van Ninove Welzijn werden daarbij gehonoreerd", zegt Leentje Cornelis, directeur van Ninove Welzijn.

Politieke spelletjes

"Aanhoudende politieke spelletjes in Ninove ondermijnden het vertrouwen in Dendermonde", stelt voorzitter Stijn Vermassen. "Vanuit Ninove Welzijn blijft er een uitgestoken hand naar onze collega's uit Dendermonde. Ninove Welzijn dreigt bovendien te moeten opdraaien voor de al gemaakte kosten in het kader van de geplande fusie - die kunnen oplopen tot 80.000 euro. Geld dat besteed had kunnen worden aan de verdere renovatie van de woningen." (CVHN)