Niet alleen gevaarlijk maar ook duur: bijna helft automobilisten checkt nooit bandenspanning

AFP
Bijna de helft van de Belgische chauffeurs checkt nooit de bandenspanning, en één op de drie kijkt zelfs nooit naar zijn banden om. Dat blijk uit de enquête van het BIVV bij een duizendtal Belgen in opdracht van Recytyre, de Belgische afvalbeheerder voor banden.

Slechts 1 op de 2 bestuurders kent de optimale bandenspanning en nauwelijks 1 op de 3 weet dat de wettelijk voorgeschreven minimum profieldiepte 1,6 mm bedraagt. Bovendien is 71 procent van de bestuurders ervan overtuigd dat de staat van zijn of haar banden perfect in orde is, terwijl onderzoek aantoonde dat dit in realiteit bij slechts 44 procent van de voertuigen het geval is.

Maandelijkse controle

"Om er zeker van te zijn dat je banden een correcte spanning hebben of om na te gaan of er geen slijtage of beschadiging is, dien je maandelijks je banden aan een kleine routinecontrole te onderwerpen", stelt Recytyre, dat op 9 januari een sensibiliseringscampagne lanceert. Die moet iedereen aanzetten maandelijks zelf de staat, druk en profieldiepte van zijn banden te controleren. Autobestuurders rekenen erop dat de garage bij de geplande onderhoudsbeurt de bandenspanning controleert, maar doordat de tijdsintervallen tussen deze onderhoudsbeurten steeds groter worden, is dit ruimschoots onvoldoende. 

Slijtage en verbruik

Een slechte bandenspanning brengt niet alleen een verhoogd risico op ongevallen met zich mee, maar leidt ook tot extra slijtage en een hoger brandstofverbruik. Een ruwe berekening toont aan dat alle Belgische automobilisten samen jaarlijks zowat 80 miljoen liter brandstof zouden kunnen besparen, enkel en alleen door steeds met de juiste bandenspanning rond te rijden. Dit meerverbruik resulteert ook in gigantische hoeveelheden CO2, fijn stof en NOx die nodeloos de lucht worden ingeblazen.