Nederland wil België helpen black-out te vermijden

TenneT
De Nederlandse hoogspanningsbeheerder TenneT gaat noodmaatregelen nemen om België tijdens streng winterweer hulp te bieden en zo een mogelijke black-out te vermijden. Dat heeft TenneT vandaag bekendgemaakt.

De noodmaatregelen komen er op verzoek van de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia. Nederland heeft drie interconnectoren of grensoverschrijdende verbindingen, waarlangs elektriciteit van Nederland naar België kan stromen. Bij extreme koude en op vraag van Elia gaat TenneT er voor zorgen dat die grenscapaciteit volledig wordt benut. Uitzonderlijk zal TenneT de capaciteit die normaal beschikbaar is voor de markt inperken, zo legt woordvoerster Johanna Breuning uit.

De noodmaatregel heeft een tijdelijk karakter en wijkt af van het standaardproces, aldus de Nederlandse beheerder van het hoogspanningsnet. "Deze maatregel wordt bovendien pas toegepast nadat België alle mogelijke interne maatregelen heeft ingezet, zoals het activeren van 850 MW aan strategische reservecapaciteit."

Nederland heeft zelf voldoende productiecapaciteit - onder meer dankzij de inzet van kolencentrales - en kan ook groene stroom invoeren vanuit Duitsland en Noorwegen.

Gevolgen voor Nederland

Elia en TenneT zullen op wekelijkse basis bekijken of de noodmaatregelen nodig zijn. De woordvoerster benadrukt dat het ook in het belang van Nederland is dat in België geen black-out dreigt. Problemen in het elektriciteitsnet in België kunnen immers gevolgen hebben voor de elektricteitsvoorziening in Nederland.

Nog volgens de woordvoerster hoeft België niet te betalen voor de noodmaatregel. "Het gaat om onderlinge afspraken. Landen ondersteunen elkaar."