Na 10 jaar eindelijk een beslissing: Mechelen krijgt moslimbegraafplaatsen

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld).
BELGA Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld).
Na meer dan tien jaar debatteren is gisteravond tijdens de Mechelse gemeenteraad beslist dat op de stedelijke begraafplaats een perceel wordt ingericht dat naar het oosten gericht is. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een vraag die al lang leeft bij de moslimgemeenschap in de stad. Opvallend is dat de beslissing er kwam met een wisselmeerderheid: coalitiepartner N-VA stemde tegen, maar oppositiepartij sp.a stemde voor waardoor de beslissing toch goedgekeurd werd.

Het voorstel kwam er na jaren overleg in een werkgroep met vertegenwoordigers van alle partijen in de Mechelse gemeenteraad. Het naar het oosten gericht perceel zal worden ingericht met graven voor een 30-jarige concessie. Ook wordt een ossuarium heringericht waar beenderen opnieuw kunnen begraven worden. Heel wat Mechelse moslims werden nog in het land waar hun roots liggen begraven. Familieleden die in Mechelen achterbleven, konden het graf van hun geliefde dus niet regelmatig bezoeken, waardoor de vraag naar oostgerichte kavels al jaren steeds luider klonk.

Er wordt bewust niet gekozen voor een aparte begraafplaats. "Geen segregatie, iedereen gelijk in de dood. Op deze naar het oosten gelegen perken kan dus iedereen terecht, ongeacht levensbeschouwing. Moslims, maar ook niet-moslims. Niemand wordt dus in zijn vrijheid geschaad, maar de mogelijkheid van mensen om volgens hun inzichten begraven te worden, wordt groter gemaakt", aldus burgemeester Bart Somers.

Geen segregatie, iedereen gelijk in de dood. Op deze naar het oosten gelegen perken kan dus iedereen terecht, ongeacht levensbeschouwing. Moslims, maar ook niet-moslims.

Bart Somers

Wisselmeerderheid

De beslissing kwam er met een wisselmeerderheid van Open Vld/CD&V/Groen en sp.a, coalitiepartner N-VA stemde tegen. "Voor ons is iedereen in de dood gelijk. We willen onze publieke ruimte zo neutraal als mogelijk inrichten en daar past een exclusief perceel volgens religie op onze begraafplaats niet in", zegt schepen voor Burgerzaken en Diversiteit Marc Hendrickx (N-VA). "In deze budgettair moeilijke tijden vind ik het een vreemde keuze om te investeren in een kostelijke herinrichting van onze stedelijke begraafplaats. Als schepen van Onderwijs vind ik dat Mechelen andere dringende noden heeft, zoals het verder inzetten op de kennisverwerving van het Nederlands."

Voor N-VA Mechelen is het belangrijk een goede afweging te vinden. "Het is een delicate zaak waar al lang over gedebatteerd werd. Dat er geen consensus gevonden wordt, is een teken aan de wand dat dit niet is wat de Mechelaar nu nodig heeft", klinkt het.

"De eerste wisselmeerderheid in deze Mechelse bestuursperiode is door deze beslissing een feit", zegt sp.a-fractieleidster Caroline Gennez. "Sp.a is ook vanuit de oppositie in dit dossier steeds een constructieve trekker geweest." Voor sp.a-raadslid Farid Bennasser is het principeakkoord een belangrijke stap voorwaarts. Zelf verloor hij een kindje dat hij niet volgens de rite van zijn geloof in Mechelen kon begraven. Hij hoopt dat alle Mechelaars in de toekomst hun naasten wel nabij zullen kunnen herdenken.

Respect voor rituelen

Coalitiepartner CD&V noemt het respect voor rituelen enorm belangrijk. "We passen voor een samenleving die kiest voor assimilatie aan de grootste gemene deler, wij aanvaarden diversiteit in onze maatschappij", zegt Martine De Raedemaker, fractieleider CD&V-Mechelen.

"Voor identiteitsvorming, cohesie en ook het thuisgevoel is het belangrijk dat mensen zich erkend weten in hun diepste zijn. En ook levensbeschouwing maakt deel uit van dat mens-zijn, als een essentieel deel van de menselijke identiteit. Respect voor ieders zijn, vraagt ook respect voor rituelen hieraan gekoppeld."

"Veel Mechelse jongeren worstelen met het feit dat hun familie duizenden kilometers van hier begraven wordt en ze op deze manier niet ten volle kunnen rouwen. Hier komt vanaf nu verandering in, zo worden we allen meer Mechelaar," besluit CD&V-gemeenteraadslid Hamid Riffi.

Respect voor ieders zijn, vraagt ook respect voor rituelen hieraan gekoppeld

Martine De Raedemaker