N-VA: "Intercommunales vervangen door één bedrijf kan jaarlijks 100 miljoen besparen"

Koen Kennis
belga Koen Kennis
De N-VA heeft plannen om de energie-intercommunales drastisch te vereenvoudigen. De partij wil het ingewikkelde kluwen vervangen door één bedrijf. Dat zou meteen een besparing betekenen van 100 miljoen euro per jaar. Oppositiepartij sp.a steunt het voorstel. Groen van zijn kant wil een eigen decreet uit 2013 over de oprichting van een Vlaams energiedistributienetbedrijf opnieuw indienen in het Vlaams Parlement.

Het nieuws staat in de krant De Standaard. Het nieuwe Vlaamse nutsbedrijf zou luisteren naar de naam Fluvius en onder meer energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax omvatten. De fusie van die laatste twee zou nog in de huidige legislatuur gebeuren. Een hele reeks overlegstructuren zoals Intermixt en Inter-Regies zouden verdwijnen, net als de financieringsintercommunales. Publi-T en Publigas - die de aandelen van respectievelijk Elia en Fluxys beheren - zouden fuseren. Publipart verdwijnt.

Meteen zal het aantal mandaten in de sector met ongeveer de helft verminderen. "Van de huidige zeshonderd tot achthonderd mandaten bij de energie-intercommunales zouden er driehonderd kunnen verdwijnen', schat Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis, de architect van het plan.

Mandaten
Hijzelf zou van zijn elf mandaten vier overhouden. Omdat er ook maar vijf keer in plaats van zestien keer wordt vergaderd, worden de kosten aanzienlijk beperkt. In totaal moet er op die manier elk jaar zeker 100 miljoen euro bespaard kunnen worden.

Voordeel
Extra voordeel: door het samenvoegen van alle energie-intercommunales kunnen dubbele diensten en structuren vermeden worden, waardoor de distributienettarieven op termijn omlaag zouden kunnen. "Het is gewoon een kwestie van politieke wil", aldus nog Kennis. "Maar het zal veel overtuigingskracht vragen. Elke structuur is natuurlijk met zijn eigen overleven bezig."

Ook Open Vld denkt na over hoe het verder moet met onze intercommunales. In onze krant licht senator Lode Vereeck een schema toe dat hij uitwerkte om te beslissen wat de overheid best wél en níét meer doet. "Heel wat intercommunales kunnen zonder probleem worden opgedoekt", klinkt het. "Om de vijf jaar zouden we zo een kerntakendebat moeten doen."  
Privé
Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten riep eerder al op om de taken die niet voor de overheid zijn - zoals de bouw van voetbalstadions en de bestrijding van ongedierte - uit te besteden aan de privé.

Loyale partner

Oppositiepartij sp.a is gewonnnen voor het voorstel. "Minder structuren, minder mandaten en minder vergoedingen, dat is voor ons altijd het uitgangspunt geweest", legt Joris Vandenbroucke uit. "Eén nutsbedrijf met een slanke structuur onder publieke controle, dat is de beste garantie op een goed en sober beheer in de energiesector."
    
Volgens de fractieleider maakte de Vlaamse regering in de vorige legislatuur, dus met de sp.a aan boord, duidelijke afspraken met de netbeheerders om alle intercommunales onder Eandis en Infrax te fuseren tot twee afgeslankte bedrijven en zo de weg vrij te maken voor een fusie tot één Vlaamse energiemaatschappij. "Die operatie viel vorige zomer stil toen het Antwerpse stadsbestuur, onder aanvoering van burgemeester De Wever en schepen Koen Kennis, zijn veto stelde tegen de fusie van de zeven intercommunales onder Eandis."
    
Het is voor Vandenbroucke daarom ook een verrassing dat "uitgerekend Koen Kennis" het plan voorstelt om alle energie-intercommunales samen te voegen. Maar: "In sp.a zal Koen Kennis alvast een loyale partner vinden om te wieden in de structuren en te werken aan een slagkrachtig, efficiënt en sober energiebedrijf".

Joris Vandenbroucke (sp.a).
BELGA Joris Vandenbroucke (sp.a).

Geesten gerijpt

Groen wil een eigen decreet uit 2013 over de oprichting van een Vlaams energiedistributienetbedrijf opnieuw indienen in het Vlaams Parlement. "We zien dat de klassieke partijen, en daar reken ik voor alle duidelijkheid ook N-VA bij, ons standpunt delen en dat de geesten gerijpt zijn. Daarom dienen we ons voorstel uit 2013 opnieuw in", zegt fractieleider Björn Rzoska.

Net als oppositiepartij sp.a reageert ook Groen positief op het voorstel van N-VA. Meer nog, de partij zegt dat ze daarvoor zelf al in 2013 een voorstel heeft ingediend. "Wij hebben toen voorgesteld om een Vlaams Energiedistributienetbedrijf op te richten. Maar daar is toen flauw op gereageerd. We merken dat de geesten bij de klassieke partijen intussen gerijpt zijn en gaan het voorstel opnieuw indienen in het Vlaams Parlement. We gaan ervan uit dat het deze keer wel de steun zal krijgen van de klassieke partijen", legt Groen-fractieleider Björn Rzoska uit.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele plaatst wel wat kanttekeningen bij de communicatie van Groen. "Ze hebben dat voorstel inderdaad in 2013 ingediend en er ook adviezen over gevraagd (bij de SERV en de VREG). Maar ze hebben nooit gevraagd het verder te bespreken in de commissie. Dan nu komen zeggen dat er flauw op gereageerd is, is niet ernstig en eigenlijk beneden alle peil", aldus Diependaele. Volgens Rzoska klopt die versie van Diependaele niet helemaal. "We hebben toe wel degelijk aangedrongen op de bespreking, maar men vond het toen niet meer opportuun omdat het einde van de legislatuur naderde", klinkt het.

"Kan niet slagen als het voorgesteld wordt als een project van één partij"

De voorzitters van Eandis en Infrax, Piet Buyse en Wim Dries, noemen de integratie van beide energie-intercommunales geen nieuw verhaal. Hier wordt al een hele tijd aan gewerkt, zeggen Buyse en Dries, allebei van CD&V-signatuur. Volgens Dries moeten de gemeenten ook verder betrokken worden bij de integratie-oefening. "Dit kan niet slagen als het voorgesteld wordt als een project van één partij", stelt hij.

De integratie van Eandis en Infrax is al bezig, zeggen Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries (Infrax) in een reactie. Zo wijst Buyse erop dat Fluvius vorig jaar al is opgericht. "Er is bovendien een akkoord tussen Eandis en Infrax om de concrete samenwerking met de gemeenten vorm te geven. We gaan voor concrete efficiëntiewinsten door de netwerkactiviteiten van de energiedistributie zo veel mogelijk te bundelen. Beide bedrijven en de bestuursraden maken daar dus nu al werk van en dit werk moet gewoon voortgezet worden", aldus Buyse.

Zijn Infrax-collega Wim Dries vindt ook dat de opgestarte oefening met alle betrokken gemeenten moet doorgezet worden. "Dit kan niet slagen als het voorgesteld wordt als een project van één partij", aldus Dries.

Dries, CD&V-burgemeester in Genk, geeft enkele voorbeelden van de samenwerking tussen Eandis en Infrax. "Infrax heeft bijvoorbeeld gezamenlijke projecten met Eandis rond de aanleg van warmtenetten en samen met Eandis staan we in voor een eenvormige uitrol van 2.500 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen over heel Vlaanderen tegen 2020. Ook de uitrol van de nieuwe digitale energiemeters vanaf 2019 zullen we, zoals op 3 februari al aangekondigd, samen met Eandis doen via onze gezamenlijke dochteronderneming Fluvius".

Koen Kennis (N-VA) zegt dat zijn voorstel een mogelijke besparing van 100 miljoen euro kan opleveren. Wim Dries: "Vandaag hebben we reeds voor 35 miljoen besparingen goedgekeurd in functie van onze samenwerking binnen Fluvius. We wachten daarvoor niet op een fusie of op 2019. Bij verdere samenwerking zal dit bedrag nog stijgen en die dossiers zijn in voorbereiding. Waarom spreken over mogelijke besparingen als we er nu al heel wat realiseren en volgende stappen in voorbereiding zijn?"
68 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Marc Camp

  Ik ga niet met fakenews afkomen zoals postjes jager of zo, veel te populistisch. Ik kom af met een feit of zijn het feiten. Dat in Antwerpen op verschillende plaatsen nutteloze structurele aanpassingen zijn aangebracht die enorm veel geld kosten. En dat is onlangs gebeurd, daar heeft het oud bestuur niets mee te maken Dhr koen Kennis. Stap van dat stokpaartje af en beken kleur, je stuurt ons verkeer in de war!

 • Anonymous

  Moest ik Nva er zijn ik zou me van daag stillekes bescheiden houdende niet teveel tamtam maken , wat een bende hypocrieten

 • Anonymous

  Die man heeft precies veel kennis ! Ook naar het college geweest zeker of 2 j rechten gedaan ?

 • Tom Tom

  Schaamt dat krapuul van de NVA zich nu voor niets? Hun grote sjamaan verdedigde de graaier Bracke nog maar net voor het rijven van 12000 euro bij Telenet om in de politiek wat 'gunstiger' te kunnen oordelen, en nu gaan ze uitspraken doen!

 • Anonymous

  Met zetel op de kaaiman eilanden en mr kennis op het strand zeker ? Mag uw woordvoerster ook mee om te bruinen ? Wat een arrogante NV graaier ,ongelooflijk !!!