Minuut stilte in Nederlandse scholen verstoord: leerlingen roepen 'Allahu akbar'

Beeld van de vriendschappelijke match tussen Engeland en Frankrijk, waar de minuut stilte in het hele stadion wel werd gerespecteerd en dus veel indruk maakte.
AP Beeld van de vriendschappelijke match tussen Engeland en Frankrijk, waar de minuut stilte in het hele stadion wel werd gerespecteerd en dus veel indruk maakte.
Op verschillende scholen in Nederland hebben leerlingen maandag de minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs verstoord. Ze riepen bijvoorbeeld 'Allahu akbar' (Allah is groot) of ze praatten respectloos door de herdenking heen. De Stichting School en Veiligheid, een organisatie die scholen kan adviseren, zegt dat vandaag na een bericht van het Reformatorisch Dagblad. Het is niet bekend of de verstoorders de aanslagen steunden of alleen baldadig waren.

De stichting kreeg verscheidene meldingen van leraren. Precieze aantallen kan de stichting niet geven. Omdat leraren verstoringen niet hoeven door te geven, kan de organisatie ook geen conclusies trekken over heel Nederland. Wel zegt de stichting dat de meldingen "niet alleen uit de Randstad en niet alleen van moslimscholen'' kwamen. Andere leerlingen vroegen zich af waarom er wel een minuut stilte was voor de slachtoffers in Parijs en waarom die er niet was bij andere bloedbaden.

De stichting raadt leraren aan om met leerlingen in gesprek te gaan. "Probeer hun wereldbeeld te verbreden. Vraag ze welke bronnen ze hebben gebruikt. Vraag door over hun standpunten en laat zien dat er ook andere standpunten zijn. Dan kun je ze kritischer maken'', zegt een woordvoerster. Ze voegt er aan toe: "Weinig mensen hebben goed zicht op wat er om een leerling heen gebeurt. Wat er thuis gebeurt, in de geloofswereld, in de wijk, op sociale media, waar jongeren onderling over praten. Dat geldt niet alleen voor leraren, maar bijvoorbeeld ook voor ouders. Als je het gesprek aangaat, krijgt je zicht op de invloeden op leerlingen.''

Nederlandse scholen hebben een brief gekregen met een uitleg wat ze moeten doen als ze denken dat hun leerlingen worden geronseld voor de jihad. "Er is geen reden voor paniek of iets anders. Scholen zijn alert, net als de hele samenleving. Mensen wilden weten wat ze zouden moeten doen als er vermoedens zijn. Het antwoord: meld het bij politie en gemeente, die nemen het over'', zegt een woordvoerster van de organisatie.