Minister Marghem wil akkoord Doel 1 en 2 op dit moment niet vrijgeven

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR).
BELGA Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR).
Ondanks een advies van de commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten is minister van Energie Marie-Christine Marghem op dit moment niet van plan de conventie bekend te maken die met Electrabel werd onderhandeld over de bijdrage van de nucleaire sector en de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. De commissie meent dat de vraag van Greenpeace om toegang tot het document te krijgen gefundeerd is, maar volgens Marghem (MR) valt er momenteel geen document openbaar te maken omdat "de conventie niet getekend is".

Fractieleider Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen) haalde het advies vandaag aan in de Kamercommissie bedrijfsleven in een nieuwe poging om van de minister de conventie te bemachtigen.

Einde juli bereikte de minister een akkoord over de vergoeding die Electrabel moet betalen in ruil voor het langer openhouden van Doel 1 en 2, net als over de globale bijdrage van de nucleaire sector. Ze legt de laatste hand aan twee wetsontwerpen die het wettelijk kader voor de conventie vastleggen alvorens het document te ondertekenen. Nadien wordt de tekst ter beschikking van het parlement gesteld.

De commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten heeft aangegeven dat ze de redenering van de minister niet kan volgen. "Het feit dat eventueel een bestuursdocument niet bestaat, betekent niet dat een aanvraag kennelijk onredelijk is. De commissie is dan ook van mening dat deze uitzonderingsgrond niet kan ingeroepen worden", luidt het.

Nollet wilde ook een zicht krijgen op de werkzaamheden die Electrabel voorziet met het oog op de levensduurverlenging van beide centrales. Bedoeling is te kunnen becijferen welke winst de operator zal kunnen opstrijken en een oordeel te kunnen vellen over de vergoeding die de energiereus met de overheid onderhandelde. Daarvoor verwees minister Marghem evenwel door naar haar collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, tevens de voogdijminister van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Michel de Lamotte (cdH) en Nollet herinnerden eraan dat voormalig staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet ten tijde van de levensduurverlenging van Tihange 1 onmiddellijk een tabel met de werkzaamheden aan het parlement had bezorgd. Hij verwees toen niet door naar Joëlle Milquet, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Karine Lalieux (PS) drong aan op transparantie. "Het staat zwart op wit dat u deze documenten moet overmaken en u weigert. Er is nog tijd om u te herpakken", stelde Kristof Calvo (Groen).

'Het staat zwart op wit dat u deze documenten moet overmaken en u weigert. Er is nog tijd om u te herpakken'

Kristof Calvo, Groen