Michel: "Misschien moeten we Schengenakkoorden aanpassen"

BELGA
Premier Charles Michel wil overleg met zijn collega's uit de buurlanden over een aanpassing van het Schengenverdrag dat het vrij verkeer van personen regelt. "Misschien moeten we de Schengenakkoorden aanpassen", verklaarde Michel in het Journaal op één.

"De Schengenakkoorden dat is belangrijk voor onze economie en voor onze medeburgers, maar we zijn nu geconfronteerd met nieuwe bedreigingen in Europa en dus - misschien - moeten we naar een aanpassing gaan en naar nieuwe regels om meer opportuniteiten te geven voor de controle van de identiteiten en van de bagage", zei Michel na de samenkomst van de Nationale Veiligheidsraad over het incident op de Thalystrein.

Michel heeft ook een bedankbrief gestuurd aan de Amerikaanse en Britse passagiers die de schutter in de Thalystrein hebben overmeesterd. "Met uw moed werd voorkomen dat onschuldigen het leven lieten", schrijft Michel.

"Ik wil mijn dankbaarheid tonen voor uw moed en vastberadenheid tijdens de tragische gebeurtenissen op de Thalys-trein naar Parijs op 21 augustus. Met uw moed werd voorkomen dat onschuldige mensen het leven lieten. Het Belgische volk is trots op uw scherpzinnigheid en uw snelle, onbaatzuchtige en verstandige daad". De brief zal hen via de betrokken ambassades worden bezorgd.