Michel aan investeerders: "Beschuldigingen over België waren helemaal fout"

Premier Charles Michel.
Photo News Premier Charles Michel.
Eerste minister Charles Michel heeft vanavond op een investeerdersdiner in Brussel in de verf gezet waarom België volgens hem aantrekkelijk is en blijft voor bedrijven en ondernemers. Met een hoop cijfers probeerde hij het beeld van ons land bij te stellen. Want na de aanslagen van 22 maart waren "veel beschuldigingen helemaal fout".

De aanslagen, vandaag precies drie maanden geleden, deden het imago van België geen deugd. Daarom organiseerden de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium) en de internationale zakengemeenschap woensdag #Yes2Belgium, een discussie- en netwerkevent om hun gehechtheid aan België in de kijker te zetten.

Gastspreker was premier Michel. "Ik wil jullie bedanken om aan onze kant te blijven staan", zei hij. "Want veel beschuldigingen waren helemaal fout." Met cijfers trachtte Michel het beeld bij te stellen. België is de op twee na meest geglobaliseerde economie ter wereld, de handel vertegenwoordigt meer dan 80 procent van het bbp, de Belgische productiviteitsindex hoort bij de hoogste ter wereld.

Michel legde nog eens uit hoe zijn regering "belangrijke stappen gezet heeft om onze economie, onze arbeidsmarkt en ons belastingssysteem te hervormen". Volgens de Nationale Bank komen er tegen 2018 140.000 nieuwe jobs bij, zei hij.

De premier blikte ook vooruit op het Britse EU-referendum, dat morgen gehouden wordt. "Mijn boodschap aan de mensen in het Verenigd Koninkrijk is eenvoudig: schuif jullie emoties aan de kant en zie hoe welvarend, veilig en vrij Europa is. Ik geloof dat er alleen in een sterkere Europese Unie plaats is voor een sterker VK."