Meerderheid gaat voor nachtwerk in Kamercommissie pensioenen

Commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne.
BELGA Commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne.
Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld duwen opnieuw het gaspedaal in voor de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67. Daags nadat pensioenminister Daniël Bacquelaine een parlementair debat van vier weken suggereerde, wil de meerderheid in de Kamercommissie meteen de nacht in. Hoorzittingen met experten werden weggestemd.

De federale meerderheid kreeg de voorbije dagen al meermaals het verwijt de pensioenhervorming zo snel mogelijk door het parlement te willen jagen. N-VA, MR, Open Vld en CD&V leken daarop even gas terug te nemen, maar drijven de snelheid vandaag opnieuw op. Een voorstel om de parlementaire bespreking ten laatste tegen middernacht op te schorten, werd weggestemd.

Ongehoord, vindt de oppositie. "Dit belangt de hele bevolking aan, maar jullie willen gewoon geen ernstig debat", hekelde sp.a-fractieleidster Karin Temmerman. "Nochtans zegt de grote meerderheid van de experten dat je niet op de pensioenleeftijd moet werken, maar wel op de loopbaanduur." Ook Groen-collega Wouter De Vriendt pikte het niet dat de hervorming het parlement "door de strot gejaagd wordt".

"Al wat we vragen is een kwaliteitsvol debat", sneerde Laurette Onkelinx. Volgens de PS-politica is er absoluut geen sprake van hoogdringendheid, aangezien de eerste maatregelen pas in 2017 zullen ingaan. De meerderheid wierp daar echter de nood aan rechtszekerheid tegenin, net als de nodige marge voor de administratie om zich te kunnen voorbereiden.

Inleidende uiteenzetting

Normaal had de bespreking en stemming van de pensioenhervorming gisteren moeten plaatsvinden. De oppositie vond het echter niet kunnen dat ze pas vrijdagavond over de manier van werken was ingelicht, waarop de conferentie van de voorzitters besliste het bij een inleidende uiteenzetting van de minister te houden. Een nieuwe bijeenkomst van de fractievoorzitters zou dan vanmiddag het verdere verloop van de werkzaamheden bespreken.

Daar werd evenwel geen consensus bereikt, waarop de commissievoorzitter besliste de behandeling van het wetsontwerp om 15 uur voort te zetten.

Overlevingspensioen

De hervorming trekt de wettelijke pensioenleeftijd op. Momenteel ligt die leeftijd op 65 jaar. De bedoeling is die op te trekken tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030. Voorts verhoogt de leeftijd waarop men zijn vervroegd pensioen kan opnemen naar 62,5 jaar in 2017 en naar 63 jaar in 2018. De loopbaanvoorwaarde wordt daarnaast verhoogd tot 41 jaar in 2017 en tot 42 jaar in 2019.

Ook past de meerderheid de leeftijd aan waarop de langstlevende echtgenoot op een overlevingspensioen aanspraak kan maken. Die leeftijd wordt van 50 jaar in 2025 naar 55 jaar in 2030 gebracht.