Meer dan 1.500 jongeren studeren met leefloon

Tim Dirven
Zowat 1.500 jongeren in Vlaanderen studeren met een leefloon. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Om iedereen de kans te geven om te studeren en daarbij de kosten te dragen, kent Vlaanderen een systeem van studietoelagen. Maar naast die studietoelagen kunnen studenten, onder een aantal voorwaarden, ook recht hebben op een leefloon. Jaarlijks gaat het om ongeveer 1.500 kandidaten, van wie iets meer dan 1.000 studenten hoger onderwijs. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. Zo blijkt uit de cijfers die Schryvers heeft opgevraagd via een parlementaire vraag.

Schryvers: "Het is belangrijk dat jongeren die niet kunnen rekenen op de steun van hun ouders, op deze manier toch een diploma kunnen verwerven. Een diploma biedt immers veel meer kansen voor de toekomst."

In antwoord op de vraag van Schryvers antwoordde minister Crevits nog dat wordt onderzocht of het mogelijk is om studenten met een leefloon die er recht op hebben automatisch een school- of studietoelage toe te kennen. Op die manier kan vermeden worden dat sommige rechthebbenden hun steun mislopen.