Marghem herhaalt dat ze de conventie over Tihange niet kan vrijgeven

BELGA
Minister van Energie Marie-Christine Marghem heeft deze namiddag bij de start van het plenaire debat over de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 herhaald dat ze op de toestemming van Electrabel en EDF wacht om de vertrouwelijkheid op het heffen van de conventie over de verlenging van Tihange 1. De groene Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) drongen er andermaal op aan de documenten openbaar te maken.

Marghem bleef erbij dat de wet en een internationaal charter haar niet toestaat om de inhoud van de conventie openbaar te maken zonder de toestemming van de ondertekenaars. Bij het afsluiten van de conventie in maart 2014 hebben de betrokken bedrijven immers de vertrouwelijkheid van het document bedongen.

BELGA

Indien toestemming, wel bereid

De minister zei dat ze de bedrijven intussen gevraagd heeft om de vertrouwelijkheid op te heffen, maar tot op vandaag heeft ze geen antwoord gekregen van Electrabel of GDF. Eens ze het fiat heeft gekregen, is de minister bereid om de conventie ter beschikking te stellen van het parlement.

Het document zal in een 'dataroom' te raadplegen zijn door alle Kamerleden, dus niet alleen de leden van de betrokken commissie.

"Loopje met de waarheid"

Tijdens de discussie in plenaire zitting verweten de groenen de minister ervan om een loopje te nemen met de waarheid. De minister las een antwoord voor van de transparantiewaakhond. Daarin onderbrak echter een passage die wel in het antwoord stond dat Groen en Ecolo in hun bezit hadden. Het gaat om twee verschillende documenten, stelde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vast. Volgens hem verandert dit echter niets aan de inhoud van de zaak. Het ging om een antwoord van de transparantiewaakhond op de twee vragen voor inzage in de conventie over Tihange, van journalist Christoph Meessen en Greenpeace.

Uiteindelijk werd beslist om beide documenten rond te delen. Intussen startte het debat over het ontwerp over de bevoorradingszekerheid, dat naast het ontwerp over de verlenging van Doel 1 en 2 op de agenda staat.