Marghem gelooft dat Doel 1 en 2 deze winter zullen draaien

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR).
BELGA Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR).
Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) hoopt in de loop van de komende weken de onderhandelingen met Electrabel af te ronden over het opnieuw opstarten van Doel 1. Electrabel heeft haar verzekerd dat de brandstofvoorziening voor de kerncentrales Doel 1 en 2 geen probleem zou mogen opleveren. Het FANC onderzoekt momenteel de veiligheid, maar minister Marghem merkt op dat daar in het verleden nooit problemen mee zijn geweest en ziet geen reden waarom ze volgende winter niet zouden draaien.

Nadat de Kamer vorige week de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 tot 2025 verlengde, maakte minister Marghem vandaag een stand van zaken op van de bevoorradingszekerheid in ons land, welke noden er nog zijn en wat ze zelf de komende weken en maanden in haar mouw heeft steken. Daarbij stond ze geruime tijd stil bij de strategische reserve voor de winter 2016-2016. Dat is een reserve aan capaciteit die er voor moet zorgen dat tijdens de wintermaanden de elektriciteitsbevoorrading op peil blijft, of dat ons land anders gezegd niet met een black out te maken krijgt.

Netwerkbeheerder Elia schat die strategische reserve voor komende winter op 3.500 MW, waarvan er 3.383 MW min of meer beschikbaar zijn. Daarvan is 750 MW afkomstig van contracten die naar aanleiding van vorige winter werden afgesloten. Ruim 800 MW komt van aangekondigde sluitingen die uiteindelijk niet doorgingen, terwijl vraagbeheer en flexibilisering goed zijn voor nog eens 600 MW. Doel 1 zorgt voor 433 MW, terwijl de CREG zich momenteel buigt over de offertes naar aanleiding van een bijkomende bestelling van 800 MW. Er werd ook een vierde dwarsregeltransformator in Zandvliet geïnstalleerd, die de importcapaciteit uit Nederland met 700 MW kan opkrikken.

"Probabilistische berekeningen"

Frank Vandenberghe van Elia, die de technische kant van het dossier belichtte, wilde het niet volledig invullen van de strategische reserve niet dramatiseren. Hij benadrukte dat gebruik wordt gemaakt van "probabilistische" berekeningen, waarbij ook rekening wordt gehouden met mogelijke problemen, zoals het tijdelijk uitvallen van een deel productiecapaciteit.

Vandenberghe merkte ook op dat België één van de landen is die het meest geconnecteerd zijn met hun buurlanden. Er staan nog grensoverschrijdende projecten op til. Vanaf de lente van volgend jaar moet het Brabo-project met Nederland goed zijn voor 1.000 MW. Ook Allegro (Duitsland) en Nemo (Verenigd-Koninkrijk) moeten in 2019 elk 1.000 MW opleveren.

De minister werkt momenteel aan een hervorming van de strategische reserve. Ook buigt ze zich over een systeem om gascentrales een duw in de rug te geven. Daarvoor kijkt ze naar het principe van aanbestedingen dat in Engeland, Italië en Frankrijk bestaat. Alvorens zo'n systeem het levenslicht kan zien, moet de Europese commissie eerst het licht op groen zetten. Nog in de pijplijn zit een aanpassing van het afschakelplan. De gouverneurs krijgen daarvan binnenkort de primeur.

'De kost van een black out is enorm. We kunnen dat risico niet nemen'

Minister van Energie Marghem

Strategische reserve

"De kost van een black out is enorm. We kunnen dat risico niet nemen", onderstreepte Marghem. Volgens haar werden andere pistes onderzocht dan het langer openhouden van de kerncentrales, maar die mogelijkheden liggen niet voor het grijpen. Ze gaat ook uit van het principe dat Doel 1 en 2 deze winter zullen draaien.

Daarover lopen nog onderhandelingen met eigenaar Electrabel. Die gaan over de vergoeding die de overheid krijgt voor het feit dat Electrabel de installaties langer kan uitbaten, al moet daarbij rekening worden gehouden met eventuele veiligheidsaanpassingen die het bedrijf moet betalen. Marghem hoopt die gesprekken de komende weken te kunnen afronden. Electrabel heeft volgens de minister verzekerd dat de brandstof voor Doel 1 en 2 geen probleem zou mogen vormen. Ze onderstreepte wel dat het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) eerst de veiligheid van een heropstart onderzoekt.