Luckas Vander Taelen over nieuw boek: "Multiculturaliteit is geen harmoniemodel"

Luckas Vander Taelen in zijn straat in Vorst.
Photo News Luckas Vander Taelen in zijn straat in Vorst.
In het westen zijn we het niet meer gewoon, maar in de Arabische wereld zijn dagelijks mensen bereid te sterven voor hun godsdienst. Dat zegt oud-politicus en opiniemaker Luckas Vander Taelen, die met 'De grote verwarring' zopas een nieuw boek over het onderwerp heeft uitgegeven. "We moeten de problemen durven benoemen."

"Plots wordt de westerse wereld geconfronteerd met een spirituele revolutie, zelfs mogelijk een godsdienstoorlog. En dat is een tijdje geleden", zei Vander Taelen vanmorgen in 'De ochtend' op Radio 1. "Het idee dat dat kan, zijn we hier een beetje kwijt. De aanslagen van enkele weken geleden zijn het zoveelste bewijs dat mensen bereid zijn te sterven voor hun godsdienst. Maar in de Arabische wereld gebeurt dat dus elke dag."

Zelf een Brusselaar, zegt Vander Taelen dat hij zijn stad op veel vlakken heeft zien veranderen. "In de jaren 80 was het een verfranste Vlaamse stad", zegt hij. "Nu is het een multiculturele stad. Ik heb de islam er zien opkomen, met een duidelijke impact op het straatbeeld. Ik heb het radicalisme zien groeien in mijn eigen gemeente Vorst, maar ook in Molenbeek en Schaarbeek."

'Als er 35 mensen sterven, is het niet abnormaal dat je begint na te denken. Als je dat verzuurd noemt, hoop ik dat ik altijd verzuurd zal blijven'

Luckas Vander Taelen

'Zure Brusselaar'

Zijn opiniestukken en commentaren hebben Luckas Vander Taelen al vaker het label van 'zure Brusselaar' opgeleverd. Zelf relativeert hij dat. "Op een moment dat 35 mensen sterven, is het niet abnormaal dat je begint na te denken over wat er van deze stad geworden is. Als je dat verzuurd noemt, hoop ik dat ik altijd verzuurd zal blijven."

Maar niet alleen over de problemen nadenken, is belangrijk: essentieel is dat we ze durven benoemen. "Tot nu toe werd er altijd van uit gegaan dat multiculturaliteit een harmoniemodel is. Dat is niet zo. Ik ben voor multiculturaliteit, het is de toekomst van deze stad. Maar je moet durven erkennen dat dat spanningen meebrengt. Dat heeft de wereldgeschiedenis bewezen."

Een mogelijke oplossing voor die spanningen ziet Vander Taelen in het onderwijs. "We moeten er van uitgaan dat mensen die naar hier komen en in getto's leven onvoldoende besef hebben van onze waarden. We moeten hen duidelijk maken dat hier een arbeidsstrijd geweest is, een strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een scheiding tussen kerk en staat. Die waarden moeten we doorgeven in het onderwijs, maar ook door met die mensen te gaan praten."

Hij blijft geloven dat het mogelijk is iets te veranderen. "In deze periode kan je met recht en reden pessimistisch zijn", zegt hij, "maar ik wil niet pessimistisch zijn. Ik geloof dat het merendeel van de moslims hier niet achter staat. Maar we mogen niet vergeten dat het de minderheden zijn die altijd geschiedenis hebben geschreven. We mogen geen schroom hebben om die aan te pakken."

'De grote verwarring' van Luckas Vander Taelen is uitgegeven bij Houtekiet.