Liga voor Mensenrechten: "Alle Syriëstrijders achter tralies is juridische onzin"

BELGA
Alle teruggekeerde Syriëstrijders achter tralies stoppen is juridische onzin. Enkel een rechter kan daarover beslissen, zegt Jos Vander Velpen, advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

"Ik begrijp ten volle dat men alles uit de kast haalt om te voorkomen dat er nog nieuwe aanslagen gebeuren, dat is ook de belangrijkste toetssteen om te oordelen over deze maatregelen", zegt Jos Vander Velpen. "De tweede toetssteen is of ze geen al te ingrijpende invloed hebben op onze grondrechten. Ik maak me zorgen over het feit dat er de afgelopen vijftien jaar in België en Europa zowat 250 maatregelen tegen terrorisme zijn genomen zonder dat er enige evaluatie van wordt gemaakt."

Overwinning
"Als we elke keer, na elke aanslag, een nieuwe karrenvracht aan maatregelen treffen, waar staan we dan binnen tien jaar", vraagt de voorzitter zich af. "Want het staat vast dat er de komende jaren nog nieuwe aanslagen zullen plaatsvinden. In wat voor samenleving zitten wij dan, wat blijft er nog over van onze heilige vrijheden? Voor terroristen is elke inperking van die vrijheden een overwinning."

Publieke opinie
Een aantal ingrepen die de regering heeft voorgesteld zijn volgens de advocaat eerder bedoeld om de publieke opinie te sussen. "Alle terugkerende Syriëstrijders in de gevangenis stoppen is juridische onzin. Het komt enkel de rechterlijke macht toe om te oordelen of iemand die in voorlopige hechtenis wordt genomen, opgesloten blijft. Het is niet aan een regering en zeker niet aan een eerste minister om de rechterlijke macht te passeren."

De verlenging van de voorlopige hechtenis is volgens Vander Velpen iets waar al langer naar wordt gestreefd. "Met een verlenging van de termijn tot 72 uur voor terrorismeverdachten kan ik leven, maar ik ben bezorgd dat dit een maatregel is die nadien uitbreidt tot alle vormen van criminaliteit", besluit de mensenrechtenspecialist.

rv

'In wat voor samenleving zitten wij dan, wat blijft er nog over van onze heilige vrijheden?'

Jos Vander Velpen

'Het komt enkel de rechterlijke macht toe om te oordelen of iemand die in voorlopige hechtenis wordt genomen, opgesloten blijft'

Jos Vander Velpen