Laurent kan tot €77.000 verliezen

REGERING TIKT PRINS NU ECHT OP DE VINGERS

Facebook
De federale regering laat de affaire-prins Laurent niet aanslepen: op de eerste ministerraad na het zomerreces krijgt de premier de opdracht om de prins te aanhoren. Hij verliest allicht dit jaar nog een deel van zijn dotatie.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen