Koop je een huis met een gewone lening of met een bulletkrediet?

Shutterstock
De traditionele woonlening is de meest voor de hand liggende kredietformule om de aankoop van een woning te financieren. Soms kan ook een bulletkrediet interessant zijn. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Enkel intrest betalen

Het uitgangspunt van een bulletkrediet is verleidelijk. Terwijl je bij een gewone woonlening elke maand zowel intrest als een deel van het kapitaal terugbetaalt aan de bank, moet je met een bulletkrediet elke maand enkel de intrest betalen. Daardoor is de maandlast van zo'n bulletkrediet veel lager dan bij een gewone hypothecaire lening.

Dat heeft wel implicaties op het einde van de looptijd: omdat je nooit kapitaalaflossingen hebt gedaan, moet je op het einde van de looptijd het geleende kapitaal in één keer terugbetalen. Leende je dus 250.000 euro via een bulletkrediet, dan betaal je maandelijks de intrest op dat kapitaal en helemaal op het einde moet je ook nog eens 250.000 euro in één keer op tafel kunnen leggen.

Voor wie een kapitaal verwacht

Daardoor is een bulletkrediet niet voor iedereen geschikt. Het kan vooral interessant zijn voor wie al een mooi vermogen heeft opgebouwd. Dan levert het soms een beter rendement op om het kapitaal niet meteen in de woning te stoppen, maar om het tijdens de looptijd van de lening te beleggen.

Een bulletkrediet is er ook voor mensen die zeker zijn dat ze in de toekomst over een groot kapitaal zullen beschikken, bijvoorbeeld door de uitkering van een groeps- of levensverzekering. Het wordt daardoor ook geregeld gekoppeld aan een levensverzekering: een deel van het geld wordt op de verzekering geparkeerd zodat het op die manier toch nog wat extra rendement oplevert. Daarmee kan dan op het einde van de bulletlening (een deel van) het kapitaal worden terugbetaald.

Het bulletkrediet kan in principe worden gebruikt om de aankoop van alle types vastgoed te financieren. Maar in de praktijk is het toch vooral een leningstype dat wordt aangewend voor de aankoop van een tweede verblijf. Het is weinig gangbaar om met het bulletkrediet de aankoop of renovatie van de gezinswoning te financieren.

Nadelen

Aan een bulletkrediet zijn ook enkele nadelen verbonden. Om te beginnen zijn banken minder happig om deze kredietvorm toe te staan. Ze willen zekerheid dat het kapitaal op eindvervaldag kan worden terugbetaald en eisen dus meer garanties dan bij een traditionele woonlening.  Op het moment dat je een bulletkrediet wil afsluiten, zal je moeten aantonen dat je over het kapitaal beschikt. Banken zullen zich niet tevreden stellen met de vage belofte dat je het geld de komende jaren wel bijeen zal sparen. Zowel op het vlak van eigen inbreng en waarborg zullen de eisen strenger zijn.

Daarnaast zijn bulletleningen ook vrij duur. Het rentetarief van een bulletkrediet ligt bij een bank al snel 0,25% tot zelfs 1,5% hoger dan de rente van het traditionele hypothecaire krediet. Daar komt ook nog eens bij dat je sowieso meer intresten betaalt bij een bulletkrediet omdat er tijdens de looptijd van de lening geen kapitaal wordt afgelost.

En dan is er nog de onzekerheid over de toekomst. Bij een bulletkrediet is het cruciaal dat er zekerheid is over het beschikbare kapitaal in de toekomst. Maar dat is niet altijd evident. Marktomstandigheden kunnen veranderen, net zoals persoonlijke omstandigheden en gezinssituaties. Er is altijd een risico dat onvoorziene gebeurtenissen de terugbetaling van het kapitaal in gevaar brengen.

Voorzichtig

Een bulletkrediet heeft zeker voordelen: het kapitaal wordt nog niet aangetast en kan nog enkele jaren aan het werk worden gezet en de maandelijkse aflossingen liggen veel lager. Daar staat dan weer tegenover dat het kapitaal op het einde van de looptijd moet worden afbetaald, dat de rente hoger is, dat er gedurende de hele looptijd intrest wordt betaald op het volledige kapitaal en dat banken veel strengere waarborgen zullen eisen.

Dat maakt het bulletkrediet zeker niet voor iedereen geschikt: je moet op het moment dat de lening wordt afgesloten al voldoende kapitaal hebben, of toch minstens zekerheid hebben over een kapitaaluitkering in de toekomst. Het komt er dus vooral op aan om voorzichtig om te springen met een bulletkrediet, want tegenover de voordelen staan risico's die veel groter zijn dan bij de traditionele hypothecaire lening.

Wie een traditionele lening verkiest, kan de beste voorwaarden van dit moment vinden bij Spaargids.be.

Lees op Spaargids.be ook

- Al duizenden Belgen betalen geen rente meer op woonlening
- Zelfstandigen raken moeilijker aan woonlening
- Gegevens over hypothecaire lening automatisch op belastingaangifte