Honderden bewijzen laatste eer aan "moeder aller Belgen"

Honderden mensen hebben zich deze namiddag naar het Koninklijk Paleis begeven om koningin Fabiola een laatste eer te bewijzen. De rij wachtenden reikte tot aan de poorten van het paleis. Het publiek is opnieuw welkom op donderdag van 09u00 tot 17u00.

De rij mensen die een laatste groet aan de overleden koningin Fabiola wou brengen, was indrukwekkend lang. Volgens VTM NIEUWS-journaliste Birgit Van Mol "was deze grote opkomst niet helemaal verwacht." De politie moest namelijk nog op het laatste momenten maatregelen nemen om de rouwende burgers veilig te kunnen laten aanschuiven.

De aanwezigen hadden bloemenblaadjes mee die ze neerlegden aan de trappen buiten het Paleis. Aan de ingang van de voorkamer op de eerste verdieping konden ze ook kaartjes afgeven. Het lichaam van de koningin werd bewaakt door vier militairen en was omringd door rozenblaadjes. Sommige bezoekers brachten een appel mee, alluderend op Fabiola's reactie op doodsbedreigingen in 2009.

In de rij wachtenden lag de naam van koning Boudewijn op ieders lippen. Voor velen betekent de dood van Fabiola het definitieve einde van zijn koningschap. De meeste aanwezigen noemen zich royalist. "Ik wou er zijn voor de koningin, omdat ik er niet bij kon zijn voor koning Boudewijn. Toen was er teveel volk. Het was een schok voor België. Niemand had het verwacht. Bij Fabiola is dat niet zo, maar er wordt wel een bladzijde omgedraaid", zegt een 63-jarige man uit Waterloo.

Peter, 28 jaar, is geen royalist, maar wilde aanwezig zijn op dit historische moment. "Het is bijna 50 jaar geleden dat een koningin is overleden in België, toen koningin Elisabeth. Ik vond dat Fabiola veel humor had en open stond voor jongeren."

Gewone burgers zijn trouwens ook welkom op de begrafenis vrijdag. Zij dienen zich aan te melden bij de Protocoldienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Hoeveel mensen zal worden toegelaten, is nog onduidelijk", zegt Birgit Van Mol, "Dat hangt af van het aantal genodigden dat effectief naar de uitvaartdienst zal komen."