Hollande: "Fabiola was dame met groot hart"

EPA
Frankrijk zal koningin Fabiola herinneren als "een dame met een groot hart, die aan de zijde van haar man koning Boudewijn, zich onophoudelijk inzette voor de zwaksten en armsten". Dat zegt het Elysée vandaag in een korte mededeling.

De president van Frankrijk, François Hollande, heeft "met verdriet het overlijden van koningin Fabiola vernomen", luidt het nog. Hij biedt de koninklijke familie en het Belgische volk zijn medeleven aan.

Boudewijnstichting deelt trieste emoties
"De Koning Boudewijnstichting deelt de trieste emoties die het overlijden van koningin Fabiola teweegbrengen", laat de stichting zaterdag weten. Ze herinnert eraan dat de koningin het werk van de stichting altijd heeft ondersteund, van bij de oprichting in 1976. "De koningin stond achter de strategische opties en werkmethodes die de stichting heeft gekozen om haar opdracht te realiseren. Vaak had ze het erover hoe goed deze keuzes overeenstemmen met de bekommernissen van haar man."

Bij het overlijden van Boudewijn heeft Fabiola de wens uitgesproken dat de stichting verder zou gaan met haar activiteiten en de naam van de koning zou blijven dragen, en daar denkt de organisatie "met dankbaarheid aan terug".

Het Koningin Fabiolafonds voor de geestelijke gezondheid wordt al enkele jaren beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Samen met het Fonds Julie Renson zet dit fonds zich in voor de professionele integratie of herintegratie van mensen met psychische problemen of een psychische handicap", aldus het persbericht.  

De raad van bestuur, de directie en het personeel van de Koning Boudewijnstichting betuigen hun geëmotioneerde gevoelens van medeleven aan de leden van de koninklijke familie en aan de dierbaren van de koningin.