Geen integrale bescherming Brugse binnenstad

UNKNOWN
De Brugse binnenstad integraal beschermen als erfgoed is geen goed idee en is bovendien onwerkbaar. Het klopt ook niet dat de UNESCO zo'n integrale bescherming eist. De VN-organisatie dreigt er ook helemaal niet mee om de Brugse binnenstad de status van werelderfgoed te ontnemen. Dat heeft Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA, bevoegd voor Onroerend Erfgoed), gezegd in het Vlaams parlement.

Na een bezoek aan Brugge in het voorjaar van 2010 leverde de UNESCO aan kritisch rapport af over de erfgoedtoestand in Brugge. Zo zou de stad zou zelfs haar statuut van werelderfgoed, verkregen in 2000, dreigen te verliezen als bijvoorbeeld de binnenstad niet integraal zou beschermd worden als 'stadsgezicht'.
 
Maar volgens minister Bourgeois zijn de aanbevelingen uit het UNESCO-rapport door velen verkeerd geïnterpreteerd. Zo dreigt de UNESCO er volgens hem nergens in haar rapport mee Brugge de status van werelderfgoed te ontnemen. Er wordt ook niet geëist dat alle UNESCO-aanbevelingen tegen 1 februari 2012 moeten omgezet zijn. Tegen dan moet er enkel een eerste keer gerapporteerd worden over de vooruitgang.
 
Onderzoek
Voorts klopt het ook niet dat de organisatie expliciet eist de Brugse binnenstad integraal als stadsgezicht te beschermen. "Er wordt enkel gevraagd om dat te onderzoeken", aldus minister Bourgeois. Zo'n integrale bescherming van de Brugse binnenstad, een gebied van 430 hectare en 11.500 panden, is volgens Bourgeois ook geen goed idee.
 
"We willen geen stolp over de binnenstad plaatsen. Zo'n integrale bescherming zou de stedelijke dynamiek fnuiken. Het zou de binnenstad ook onder curatele plaatsen van de Vlaamse overheid omdat er voor elk vergunningsdossier een bindend Vlaams advies zou nodig zijn", aldus Bourgeois. Een integrale bescherming zou ook een pak geld kosten en zou de deur openzetten voor procedurele nachtmerries (bv. groot risico op vernietigingen door de Raad van State).
 
Bourgeois wil wel werk maken van de gerichte bescherming van delen van Brugge. Zo zouden in de toekomst de Brugse Reien, de vesten en bepaalde markten en pleinen kunnen beschermd worden als zogenaamd 'stedelijk landschap'. Dat instrument wil Bourgeois inschrijven in zijn nieuw decreet rond Onroerend Erfgoed. (belga/kve)