Franstalige partijvoorzitters betreuren verlies van een staatsman

BELGA
PS-voorzitter Paul Magnette heeft hulde gebracht aan Jean-Luc Dehaene als politicus die een "onuitwisbare stempel heeft nagelaten op de geschiedenis van ons land en Europa". Charles Michel, de voorzitter van de MR sprak van "een groot, overtuigd Europeaan". Emily Hoyos en Olivier Deleuze, de covoorzitters van Ecolo, denken dat de Belgische politiek "zijn buitengewone kwaliteiten als onderhandelaar, zijn werkkracht en zijn aangeboren zin voor strategie" zal missen. CdH-voorzitter Benoît Lutgen zal zich zijn "loyauteit en zijn gevoel voor compromis" herinneren.

Magnette prees Dehaene als een man die politiek pragmatisme combineerde met geraffineerde analyses. Zo groeide hij uit tot "vader van ons federaal model" en leidde hij België de Europese muntunie in.

Charles Michel zei dat Dehaene "erin slaagde om subtiel te laveren tussen communautair getouwtrek en de economische moeilijkheden die ons land in de jaren negentig kende". "Door verschrikkelijk onpopulaire beslissingen te nemen om de openbare financiën in evenwicht te brengen, was Jean-Luc Dehaene een van die politici die steeds het algemeen en staatsbelang lieten primeren op politieke berekeningen en electorale strategieën."

Emily Hoyos en Olivier Deleuze legden de nadruk op "zijn jovialiteit, zijn menselijke warmte en zijn gevoel voor humor dat doordrenkt was van een typische Belgische zelfspot". Benoït Lutgen loofde de kwaliteiten van "kapitein" Dehaene. Hij had "het roer van het Belgische schip, dat bedreigd werd door verschillende stormen, waaronder de gevolgen van de zaak-Dutroux, stevig in handen". De voorzitter van het FDF ten slotte, Olivier Maingain, ziet Dehaene als "een van de laatste Vlaamse bestuurders die aandacht hadden voor het staatsbelang en vonden dat het respect voor politieke akkoorden de beste garantie was voor de toekomst van het land".

Verder zei de socialistische vicepremier Laurette Onkelinx dat ze triest was "een van de beste compromismakers die dit land heeft gekend" te moeten verliezen. "Zijn onvergelijkbare dossierkennis, zijn capaciteiten voor analyse, zijn vlugheid van begrip en zijn loyauteit maakten van hem een geduchte politieke tegenstander die bewondering opwekte", zei Louis Michel, gewezen voorzitter van de PRL. Aftredend Kamervoorzitter André Flahaut (PS) wees op de "onloochenbare rol van Dehaene ten dienste van het land en van Europa".