Francken moet geen dwangsom betalen aan Syrische familie

Ons land moet geen dwangsom betalen aan het Syrische gezin uit Aleppo. Dat heeft de rechtbank beslist nadat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tegen die dwangsom verzet had aangetekend.  Het vierkoppige gezin moet nu opdraaien voor de 2.000 euro aan procedurekosten.

Het gezin uit Aleppo probeert via een humanitair visum naar ons land te komen. Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft de familie daar ook recht op, maar Francken weigert een visum af te leveren.

Been stijf
De advocate van het gezin trok daarop naar de rechtbank van eerste aanleg die ons land een dwangsom oplegde van 4.000 euro per dag uitstel. Maar Francken blijft het been stijf houden en tekende derdenverzet aan tegen de dwangsom.

De N-VA'er kreeg maandagavond te horen dat ons land de dwangsom van intussen 52.000 euro niet moet betalen. De rechtbank van eerste aanleg is namelijk niet bevoegd om een uitspraak te doen over het afleveren van visa en dus ook niet om er een dwangsom over op te leggen.

"Belangrijk precedent"
Francken is tevreden: "De uitspraak is een belangrijk precedent dat stelt dat een rechtbank in eerste aanleg geen dwangsommen kan opleggen in het kader van de vreemdelingenwet." De advocate van het gezin, Mieke Van den Broeck, reageert onthutst: "Dit is nieuw, want de rechtbank doet daar wekelijks uitspraken over." Ze gaat dan ook in beroep tegen de uitspraak.

Visum
Volgens de advocate zegt de rechter tegelijk dat het gezin gevaar loopt en recht heeft op een visum. Francken weerlegt dat: "In het vonnis staat daar niets over." Over de kern van de zaak -of Francken het visum wel of niet aan het gezin moet afleveren -is nog niet beslist, aldus het kabinet-Francken. Het diende daarover vandaag een cassatieberoep in bij de Raad van State. Zolang daar geen uitspraak over is, zal hij geen visum aan het gezin geven.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).
BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).