Federale interventiereserve in Brussel wordt verdubbeld

PHOTO_NEWS
Het aantal agenten binnen de federale interventiereserve in Brussel wordt vanaf morgen verdubbeld. Het OCAD, de onafhankelijke instelling die het dreigingsniveau in België bepaalt, zal beter en meer informatie doorspelen aan de Brusselse burgemeesters en korpschefs van de zes politiezones. Dat zijn de burgemeesters van de negentien Brusselse gemeenten en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) tijdens de burgemeestersconferentie overeengekomen.

Jambon was door de burgemeesters uitgenodigd op de burgemeestersconferentie in het Brusselse stadhuis om te luisteren naar de verzuchtingen van de Brusselse burgervaders naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de verhoogde terreurdreiging in België : te weinig middelen, amper informatie van het OCAD en te weinig agenten,...

Reservekorps
Uiteindelijk kwam de minister met de burgemeesters overeen dat vanaf morgen het aantal agenten van de interventiereserve van de federale politie in Brussel verdubbeld zal worden. Van 20 naar 40 overdag, en van 15 naar 30 's nachts. Dit reservekorps wordt ingezet bij evenementen en speciale gebeurtenissen.

Uitwisseling informatie
Daarnaast beloofde Jambon een aantal tekortkomingen van de baan te helpen. Het gaat dan om een betere uitwisseling van informatie tussen het federale en het lokale niveau. Meer concreet willen de burgemeesters dat OCAD sneller en duidelijker informatie verstrekt aan hen en de lokale korpschefs.

Omgekeerd werd de minister ervan op de hoogte gebracht dat om de Brusselse situatie goed in te schatten het belangrijk te weten is dat het aantal inwoners in Brusselse gemeenten hoger is dan het aantal ingeschreven, zegt Vincent De Wolf (MR), burgemeester van Etterbeek. "Dat is ook belangrijke informatie."

BELGA