Europa komt sneller met geld om Belgische jongeren aan baan te helpen

Marianne Thyssen (CD&V)
PHOTO_NEWS Marianne Thyssen (CD&V)
Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen wil Brussel, Henegouwen en Luik dit jaar een enveloppe van bijna 13 miljoen euro aanbieden om projecten van de grond te krijgen die jongeren aan werk moeten helpen.

Toen de jeugdwerkloosheid in Europa in 2013 een dramatische piek bereikte, besloten de staatshoofden en regeringsleiders een speciale pot van 3,2 miljard euro te reserveren voor financiële steun aan regio's waar meer dan 25 procent van de jongeren zonder werk zat. Twee jaar later blijkt er amper echter nauwelijks Europees geld te zijn uitgekeerd. Het ontbreekt vele overheden immers aan geld om de kosten van projecten voor te schieten.

Daarom wil Thyssen de Europese prefinanciering fors opschroeven, van de reguliere 1 tot 1,5 procent tot 30 procent. Zo zou er dit jaar meteen één miljard euro ter beschikking worden gesteld voor de lidstaten. Daarmee zouden 350.000 tot 650.000 jonge mensen bereikt kunnen worden. "Het is onaanvaardbaar dat meer dan één op vijf jongeren geen job vindt. We kunnen dit niet laten aanslepen. Het moet nu gebeuren", stelde de Belgische eurocommissaris.

Het is onaanvaardbaar dat meer dan één op vijf jongeren geen job vindt

Marianne Thyssen

42,2 miljoen

Voor België is in het kader van dit zogenaamde Youth Employment Initiative (YEI) een totale enveloppe van 42,4 miljoen euro gereserveerd voor het Brusselse gewest en de provincies Luik en Henegouwen. Als het Europees Parlement en de lidstaten instemmen met het voorstel van Thyssen, zou de Europese prefinanciering van stages, opleidingen en andere projecten in deze regio's dit jaar opgetrokken worden van minder dan een half miljoen tot 12,7 miljoen euro.

In totaal kunnen twintig lidstaten geld putten uit het YEI. Het hoogste bedrag is voor Spanje, waar de jeugdwerkloosheid eind vorig jaar nog steeds meer dan 50 procent bedroeg. Het land heeft in totaal uitzicht op bijna 950 miljoen euro en zou door de voorgestelde prefinanciering in 2015 reeds 283 miljoen euro ontvangen. Italië zou dit jaar 170 miljoen euro kunnen bekomen en Griekenland 51 miljoen euro. In tegenstelling tot vele andere Europese programma's betaalt Europa uiteindelijk de hele rekening. Wel moeten de lidstaten als voorwaarde eenzelfde bedrag uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeren.

Naast het ESF kan het YEI kan de lidstaten helpen om de jeugdgarantieregeling waar te maken. De lidstaten zijn immers het engagement aangegaan om ervoor te zorgen dat alle -25-jarigen binnen de vier maanden nadat ze de schoolbanken verlaten hebben of zonder werk gevallen zijn een job hebben, voortgezet onderwijs kunnen volgen, een stage lopen of een leerovereenkomst sluiten. Dat engagement is intussen in alle lidstaten vertaald in uitvoeringsplannen en werpt volgens de Commissie vruchten af. Zo citeert ze de speciaal opgerichte dienst bij de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris als een goed voorbeeld.