EU: "Turkse autoriteiten moeten een zo breed mogelijke consensus vinden"

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie
De Turkse autoriteiten moeten op zoek gaan naar een zo breed mogelijke consensus na de nipte resultaten van het referendum van zondag en de verstrekkende gevolgen van de grondwetswijzigingen. Dat stellen Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini en commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen Johannes Hahn in een persbericht. De Raad van Europa roept Ankara op om goed na te denken over zijn volgende stappen en de rechtsstaat te blijven respecteren.

"We nemen nota van de resultaten van het referendum in Turkije over de grondwetsaanpassingen die op 21 januari 2017 werden goedgekeurd door het Turkse parlement. We wachten op de beoordelingen van de internationale observatiemissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en haar Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR), ook in verband met mogelijke onregelmatigheden", klinkt het in het persbericht.

Regels van de EU
"De grondwettelijke wijzigingen, en vooral hun praktische toepassingen, zullen worden onderzocht in het licht van de Turkse verplichtingen als een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en als een lid van de Raad van Europa", aldus de Europese vertegenwoordigers, die oproepen tot een consensus rond de toepassing van de wijzigingen. "We moedigen Turkije aan om de bezorgdheden en aanbevelingen van de Raad van Europa met betrekking tot de noodtoestand aan te pakken", klinkt het nog.

Onafhankelijke rechterlijke macht
"Met het oog op de nipte resultaten moet het Turkse leiderschap voorzichtig nadenken over zijn volgende stappen", aldus ook secretaris-generaal van de Raad van Europa Thorbjorn Jagland. "Het is enorm belangrijk om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te verzekeren in overeenstemming met het beginsel van de rechtsstaat dat is verankerd in het Europees Verdrag van de Mensenrechten."

Buitensporige machtsconcentratie
Mogherini wees er onlangs nog op dat de grondwetswijzigingen waarover de Turken zondag stemden volgens de Raad van Europa "tot ernstige bezorgdheid leiden over de buitensporige machtsconcentratie bij één ambt, met ernstige gevolgen voor de nodige checks and balances en de onafhankelijkheid van het gerecht". In het geciteerde rapport schrijft de Commissie van Venetië van de Raad van Europa bovendien dat de scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht onder de nieuwe grondwet "illusoir" dreigt te worden.

Met 99,93 procent van de stemmen geteld, wint het ja-kamp met 51,41 procent van de stemmen het referendum om Turkije om te vormen van een parlementair naar een presidentieel systeem.