Elisabeth Gyselbrecht prijst haar vader: "Moedige beslissing om te bekennen"

Elisabeth Gyselbrecht
VRT Elisabeth Gyselbrecht
Elisabeth Gyselbrecht, de dochter van André Gyselbrecht, laat in een mededeling via haar advocaat weten dat ze geschrokken is door de bekentenis van haar vader. Ze wist naar eigen zeggen niet dat hij van plan was te bekennen. Ze prijst daarnaast zijn moedige beslissing om te bekennen.

"Als zijn bekentenis klopt, dan zal ik ermee moeten leven en dat een plaats moeten geven", aldus Elisabeth Gyselbrecht. Ze hoopt dat de ware feiten aan het licht komen.

André Gyselbrecht bekende gisteren dat hij de opdracht heeft gegeven om zijn schoonzoon Stijn Saelens te vermoorden.

Lees hieronder de letterlijke mededeling van haar advocaat.
"Elisabeth Gyselbrecht is geschrokken van de bekentenis van haar vader op de zitting van 2 mei 2017. In het kader van haar emotioneel verwerkingsproces is het achterhalen van de ware toedracht en de oorzaak van de gebeurtenissen voor haar en haar kinderen evenwel essentieel.

Ervan uitgaande dat de recente verklaring van haar vader overeenstemt met de waarheid, zal zij hiermee moeten leven en die een plaats geven voor haar en haar kinderen. Voortgaande op de inhoud van de gisteren afgelegde bekentenis, kan zij begrijpen dat dit geen eenvoudige stap was voor haar vader al die jaren.

Zij is niettegenstaande de inhoud, dankbaar dat haar vader toch de moed vond om zijn verklaringen af te leggen en hoopt dat de ware toedracht van de feiten, vooral ook in het belang van een evenwichtige opgroei van haar kinderen, verder aan het licht mag komen gedurende het verdere proces."