Elektriciteitsvoorziening vanaf 2023 in gevaar

ANP
Als er tegen 2023 geen bijkomende productiecapaciteit komt, dreigen in België stroomtekorten. Dat zegt de hoogspanningsnetbeheerder Elia in een studie besteld door minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR), schrijven De Tijd en L'Echo vandaag. De studie werd gisteren voorgesteld in de Adviesraad Gas en Elektriciteit, waarin vertegenwoordigers zitten van de sociale partners en de verschillende spelers uit de energiesector.

Als de kerncentrales sluiten, is er behoefte aan een structureel blok van 4.000 megawatt flexibele capaciteit om de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op elk ogenblik in evenwicht te kunnen houden.

Tegen 2027 wordt er misschien best voorzien in een structureel blok van 8.000 megawatt, zegt Elia, kwestie van voorbereid te zijn op de eventuele sluiting van kerncentrales en klassieke centrales in het buitenland. Elia wijst erop dat België in 2027 voor de helft van zijn elektriciteitsvoorziening afhankelijk zal zijn van invoer uit het buitenland.

Volgens Elia moet België overleggen met de buurlanden over flexibele centrales die achter de hand gehouden kunnen worden.