Dus daarom zo weinig schot in vervolging: naoorlogse Duitse Justitie zat tjokvol ex-nazi's

Het aantal (oud-)leden van de NSDAP binnen het ministerie van Justitie is na de oorlog niet gedaald zoals werd aangenomen, maar is zelfs gestegen in de jaren '50.
Kos Het aantal (oud-)leden van de NSDAP binnen het ministerie van Justitie is na de oorlog niet gedaald zoals werd aangenomen, maar is zelfs gestegen in de jaren '50.
Bijna 80% van het kader van het naoorlogse Duitse ministerie van Justitie werd door oud-dienaars van het Derde Rijk bemand, een aantal dat veel hoger ligt dan totnogtoe werd aangenomen. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag in Duitsland verscheen. De massale aanwezigheid van voormalige Hitlerfans verklaart meteen waarom Justitie in het toenmalige West-Duitsland zo traag te werk ging in het aanpakken van misdaden begaan tijdens het nazi-tijdperk. Pas de jongste jaren is in die vervolging enig schot gekomen.

"Het aantal (oud-)leden van de NSDAP (de nationaal-socialistische Duite arbeiderspartij, red.) binnen het ministerie van Justitie is na de oorlog niet gedaald zoals werd aangenomen, maar is zelfs gestegen in de jaren '50", stelt mede-auteur van het rapport Christoph Safferling in de krant Süddeutsche Zeitung.

Het toppunt werd bereikt in het jaar 1957. Toen was 77% van de leidende justitionele administratie bezet door ex-leden van de NSDAP, zo blijkt uit het 'Dossier Rosenburg', genoemd naar het gebouw dat vanaf 1950 het ministerie van Justitie in Bonn huisvestte, de toenmalige hoofdstad van West-Duitsland, waarop de onderzoeksresultaten betrekking hebben.

Van de 170 mensen die tussen 1949 en het begin van de jaren zeventig een hoge post op het ministerie bekleedden, waren er 90 die een partijkaart van de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (gehad) hadden. Van hen waren er zelfs 34 die bij de Sturmabteilung (SA), de knokploegen van de nazi's, hadden gediend.

Verklaring

Deze massale aanwezigheid van ex-nazi's in het gerechtelijk apparaat verklaart mee waarom Duitsland traag was met de veroordeling van misdaden die onder het naziregime werden gepleegd. Pas in de jongste jaren worden steeds meer dergelijke processen gevoerd, 70 jaar na de val van het Derde Rijk.

Het rapport wordt later vandaag voorgelegd aan minister van Justitie Heiko Maas. Een verontwaardigde Maas vertrouwde de Süddeutsche toe dat door het massaal "recycleren" van ex-nazi's de potjes van misdaden uit het verleden onaangeroerd bleven en dat herhaaldelijk gepoogd werd de oude kameraden uit het spotlicht van het gerecht te houden.

Volgens ex-Justitieminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger valt een en ander te verklaren door de noodzaak aan "kaderleden met ervaring" om het justitiële apparaat na de oorlog herop te bouwen. Safferling stelt echter vast dat op Binnenlandse noch Buitenlandse Zaken zo'n groot aantal ex-nazi's aanwezig was.

"Door het massaal "recycleren" van ex-nazi's bleven de potjes van misdaden uit het verleden onaangeroerd"