Dreigingsniveau 3: wat betekent dat?

Zolang Salah Abdeslam, één van de verdachten van de aanslagen in Parijs, voortvluchtig is, geldt voor heel België een verhoogd dreigingsniveau van 3. Dat niveau staat gelijk met "ernstig" en treedt in voege als de dreiging "mogelijk en waarschijnlijk" is. De inzet van de veiligheidsdiensten wordt verhoogd.

Wegens de verhoogde terreurdreiging gaat de voetbalinterland België-Spanje van dinsdagavond in het Koning Boudewijnstadion niet door. De aanpassing van het niveau van terreurdreiging gebeurt op basis van een evaluatie van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD). Er worden vier niveaus onderscheiden. De verschillende niveaus zijn niet gebonden aan een vast pakket van maatregelen. Die maatregelen worden ad hoc getroffen afhankelijk van de dreiging.
    
- niveau 1 of laag: als blijkt dat de persoon, groepering of gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse, niet bedreigd is
    
- niveau 2 of gemiddeld: als blijkt dat de dreiging weinig waarschijnlijk is. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten staat het dreigingsniveau voor heel België in principe op 2.
    
- niveau 3 of ernstig: als blijkt dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is. Het dreigingsniveau 3 trad algemeen en voor de politiediensten in voege op 15 januari 2015, toen ons land werd opgeschrikt door de grootschalige antiterreuroperatie in Verviers. Algemeen gold dat niveau tot 9 maart, voor de politiediensten werd het van 3 naar 2 teruggedraaid eind oktober. Direct na de terreuraanslagen van vrijdagavond 13 november in Parijs werd beslist om het dreigingsniveau naar 3 te verhogen bij grote evenementen in België, en sinds dinsdag 17 november geldt het algemeen. Niveau 3 geldt ook regelmatig aan plaats en tijd gebonden, zoals voor een Europese top, een VIP-bezoek of een specifiek evenement. Het geldt permanent aan de Amerikaanse ambassade en voor Joodse en Israëlische instellingen.
    
- niveau 4 of zeer ernstig: als blijkt dat de dreiging ernstig en zeer nabij is. Niveau 4 gold even in Brussel tijdens de jaarovergang van 2007 naar 2008. Het werd afgekondigd naar aanleiding van een dreiging in verband met plannen om de veroordeelde terrorist en voormalig profvoetballer Nizar Trabelsi uit de gevangenis te bevrijden. Het traditionele eindejaarsvuurwerk op de Brusselse Kunstberg werd toen afgelast.