Doel 1 zondag na veertig jaar van het net gekoppeld

BELGA
Kernreactor Doel 1 wordt zondag tegen middernacht van het net gekoppeld, na veertig jaar uitbating, zoals de wet voorschrijft. "Technisch is er geen enkele reden tot sluiting. De centrale is in goede conditie", aldus Wim De Clercq, nucleair directeur bij Electrabel.

Doel 1 werd op 15 februari 1975 in dienst genomen. Het is de eerste Belgische reactor die veertig jaar wordt. Tweelingreactor Doel 2 volgde op 1 december 1975.

De wet schrijft voor dat in België de levensduur van een reactor beperkt is tot 40 jaar. Voor Tihange I werd al een uitzondering gemaakt. Die mag tien jaar langer openblijven. Intussen onderhandelt uitbater Electrabel over een verlenging van Doel 1 en 2 met tien jaar.

Hoe dan ook wordt Doel 1 zondag van het net gekoppeld. Nu al is de reactor in de 'strech-out'-fase, waarbij de reactor niet meer op het volle vermogen draait, maar momenteel op zowat 75 pct. Zondag zal de reactor op 70 pct draaien. Uiteindelijk zal Doel 1 zondag voor middernacht worden afgekoppeld. De brandstof die dan nog aanwezig is, zal worden gebruikt om Doel 2 nog draaiende te houden tot 1 december. Indien Doel 2 na december nog enkele weken moet draaien om de winter te overbruggen, dan wordt Doel 2 deze zomer enkele weken stilgelegd.

In het scenario waarbij Doel 1 en 2 niet worden verlengd, volgt na de afschakeling een periode van 3 à 4 jaar waarin de centrale wordt voorbereid voor ontmanteling. Daarna volgt de effectieve ontmanteling, waarbij de reactor wordt gedemonteerd en afgebroken. Het personeelsbestand op de Doel-site zal in dat geval tegen 2019 dalen van duizend naar 800, via natuurlijke afvloeiingen. "Er is geen zware sociale ingreep voorzien", verzekert Electrabel.

In het geval Doel 1 en 2 langer openblijven, zullen 200 aanwervingen nodig zijn om de natuurlijke afvloeiingen op te vangen. Ook is een team van zowat honderd mensen nodig om de verlenging voor te bereiden.