De Witte verbaasd over Brusselse kritiek: "Wel genoeg Leuvense ambulances op 22 maart"

Gouverneur De Witte.
BELGA Gouverneur De Witte.
Volgens Lodewijk De Witte waren er wel degelijk genoeg Leuvense ambulances ter plaatse in Zaventem op 22 maart. Dat heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant gezegd in de parlementaire onderzoekscommissie, die vandaag van start is gegaan. Hij reageert zo op een brief van Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne, waarin ze kritiek uitte op het Leuvense hulpcentrum. De Witte zegt verrast te zijn dat de brief net nu in de pers lekte, aangezien bevoegd minister Maggie De Block haar al antwoordde op 1 april.

De onderzoekscommissie, die vanmiddag van start is gegaan, focust vandaag op wat er zich in Zaventem heeft afgespeeld na de aanslagen. Daarom worden deze namiddag de verantwoordelijken van de hulpverlening op het terrein gehoord.

"Maar het is niet omdat we met hulpverlening beginnen, dat we de andere onderwerpen op de lange baan schuiven", verduidelijkte voorzitter Patrick Dewael bij aanvang. Onderwerpen als radicalisme worden momenteel voorbereid.

Patrick Dewael, voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.
BELGA Patrick Dewael, voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.

"Nooit volgens boekje"

Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant, beet de spits af als eerste getuige voor de onderzoekscommissie. Hij gaf onder andere meer informatie over de verschillende nood- en interventieplannen er zijn, en over wat er zich de uren na de aanslagen allemaal heeft afgespeeld.

"Ik heb de oprechte overtuiging dat de hulpdiensten snel en efficiënt hebben gewerkt, wat niet betekent dat alles vlekkeloos is verlopen", aldus De Witte. "Het loopt nooit volgens het boekje, het verloopt nooit feilloos."

De gouverneur gaf een korte chronologische reconstructie, maar aan een uitgebreide versie wordt momenteel gewerkt. Die moet in juni klaar zijn en zal dan overgemaakt worden aan de leden van de onderzoekscommissie.

'Ik heb de oprechte overtuiging dat de hulpdiensten snel en efficiënt hebben gewerkt, wat niet betekent dat alles vlekkeloos is verlopen'

Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant

Leuvens hulpcentrum

Een van de eerste vragen die De Witte voorgeschoteld kreeg, kwam van Willy Demeyer (PS). Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne beweerde in De Standaard en Het Nieuwsblad dat het Leuvense hulpcentrum getalmd heeft met voldoende versterking te sturen naar Brussels Airport. Maar dat weerlegt De Witte: volgens hem waren er wel degelijk voldoende Leuvense ambulances ter plaatse in Brussels Airport na de aanslagen.

De Witte zegt verbaasd te zijn dat de brief van Jodogne in de pers lekte, "maar zo gaat dat wellicht aan de vooravond van een parlementaire onderzoekscommissie." Volgens De Witte dateert de brief van Jodogne van 25 maart, en antwoordde bevoegd minister Maggie De Block al op 1 april. "In haar mening waren er voldoende middelen ter plaatse."

Gouverneur De Witte in de onderzoekscommissie.
BELGA Gouverneur De Witte in de onderzoekscommissie.

Maalbeek

Bovendien, vervolgde De Witte, moet je ook altijd middelen achter de hand houden voor andere incidenten. Zoals ook bleek bij de aanslagen. Toen zijn sommige ambulances uit Brussel wel degelijk teruggetrokken om hulp te gaan leveren na de ontploffing in Maalbeek.

Tot slot moet je vermijden dat er te veel voertuigen ter plaatse zijn, om vlotte evacuaties mogelijk te houden. "Het idee is niet om zoveel mogelijk ambulances ter plaatse te krijgen, dat is niet de beste manier van werken", besloot De Witte. "Anders heb je gewoon nog meer chaos."