De tien beste quotes van Muhammad Ali

De dansende bokser Muhammad Ali was ook rad van tong. Zijn spitante uitspraken zijn al bijna even legendarisch als zijn boksprestaties. Een overzicht van de tien opmerkelijkste quotes van de allergrootste.

10. "I don't count the sit-ups. I only start counting when it starts hurting because they're the only ones that count. That's what makes you a champion."

"Ik tel de sit-ups niet. Ik begin pas te tellen als het pijn begint te doen, want dat zijn de enige die tellen. Dat maakt van jou een kampioen."

Getallen zijn relatief en verschillen van persoon tot persoon. Het verschil maak je pas als je je eigen grenzen opzoekt en overschrijdt.

9. "Silence is golden when you can't think of a good answer."

"Zwijgen is goud als je geen goed antwoord kan verzinnen."

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Een bekend spreekwoord. Maar als een onophoudelijke praatvaar als Muhammad Ali dit zegt, dan wint de uitspraak aan kracht.

8. "I wish people would love everybody else the way they love me. It would be a better world."

"Ik wou dat de mensen elkaar zouden houden zoals ze van mij houden. De wereld zou beter zijn."

Ali was niet meteen de bescheidenheid zelve, maar hier doet hij toch een poging om de sterrenstatus van een atleet te relativeren.

photo_news

7. "It isn't the mountains ahead that wear you down. It's the pebble in your shoe."

"Het zijn niet de bergen op je weg die je uitputten, maar het steentje in je schoen."

We hebben de neiging om ons te focussen op het grotere plaatje des levens. Ali wijst ons - met schitterende beeldspraak - op de kleinere, alledaagse projecten en uitdagingen die een veel bredere impact hebben op ons.

6. "The will must be stronger than the skill."

"De wil moet sterker zijn dan het talent."

Alweer straf uit de mond van een supertalent met een onwaarschijnlijk atletisch lichaam. Het zit ook allemaal in het hoofd. Niemand geloofde meer in Ali dan Ali zelf. Die mentale kracht heeft ongetwijfeld bijgedragen tot zijn successen, naast zijn fysieke kracht.

5. "Don't count the days. Make the days count."

"Tel de dagen niet, laat de dagen tellen."

Een woordspeling die ook in het Nederlands standhoudt. Kwaliteit boven kwantiteit. Zoals Darren Rovell van ESPN het stelt, zullen we nooit weten hoe Ali zich de laatste jaren voelde als Parkinson-patiënt. Maar hij bleef onder de mensen komen, ondanks zijn vreselijke ziekte. Ook die momenten waren van belang, niet in het minst voor wie erbij mocht zijn.

4. "The fight is won or lost far away from the witnesses, behind the lines, in the gym and out there on the road, long before I dance under those lights."

"Een kamp wordt gewonnen of verloren ver van getuigen, achter de lijnen, op de training in de gym en op straat, lang voordat ik sta te dansen onder de spots."

Ali was dan wel de grootste showman in de sport ooit, hij was zich zeer bewust van de noodzaak van het harde werk achter de schermen.

3. "I am the greatest. I said that even before I knew I was. I figured that if I said it enough, I would convince the world that I was really the greatest."

"Ik ben de grootste. Dat zei ik nog voor ik wist dat ik het was. Ik dacht dat als ik het maar genoeg zou herhalen, ik de wereld ervan zou overtuigen dat ik echt de grootste was."

In jezelf geloven was van in het begin Ali's sleutel tot succes. Hoe vanzelfsprekend dit ook mag klinken, dat is het vaak niet in de realiteit.

2. "Impossible is nothing" - "The man who has no imagination has no wings"

"Impossible is just a word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing."

"Onmogelijk is maar een woord rondgestrooid door kleine mensen die het makkelijker vinden te leven in de wereld die ze hebben gekregen dan de kracht die ze bezitten te verkennen om hem te veranderen. Onmogelijk is geen feit, het is een mening. Onmogelijk is geen verklaring, het is een uitdaging. Onmogelijk is potentieel. Onmogelijk is tijdelijk. Onmogelijk is niets."

Deze quote wordt al te vaak herleid tot de conclusie: "Onmogelijk is niets". Maar wat eraan voorafgaat, zegt veel meer. Een doel kan onmogelijk lijken voor de hele wereld, maar als jij er zelf in gelooft, kan die twijfel leiden tot een ongelooflijke motivatie.

Voor Cassius Clay waren doelstellingen en het geloof en zelfvertrouwen om ze te bereiken ontzettend belangrijk. Getuige daarvan ook deze:

"The man who has no imagination has no wings."
"Wie geen verbeelding heeft, heeft geen vleugels."

Met enige verbeelding is zowat alles mogelijk, bedoelt de bokslegende. En wat je vooropstelt, geeft je vleugels om het te bereiken.

Photo News

1. "Float like a butterfly. Sting like a bee. You can't hit what your eyes don't see."

"Vlieg als een vlinder, steek als een bij. Handen kunnen niet raken wat ogen niet kunnen zien."

Last but not least: zijn allerbekendste uitspraak, die hij heel vaak herhaalde. Ali beschrijft perfect zijn eigen boksstijl: soepel dansend, sterk provocerend en venijnig uithalend. De quote wordt toegekend aan zijn trainer, Drew Bundini Brown.

Ali gebruikte de iconische omschrijving onder meer voor hij zijn titel heroverde na een zege tegen Foreman op 30 oktober 1974. Zie het filmpje hieronder.

"Denk je dat de wereld geschokt was toen Nixon ontslag nam? Wacht tot ik George Foreman een pak voor de broek heb gegeven. Ik vlieg als een vlinder en steek als een bij. Zijn handen kunnen niet raken wat zijn ogen niet zien. Nu zie je me, nu niet, George denkt dat hij het kan maar hij kan het niet. Ik heb geworsteld met een alligator, ik heb gevochten met een walvis. Nog maar vorige week vermoordde ik een rots, verwondde een steen en een sloeg een baksteen in het ziekenhuis. Ik ben zo gemeen dat zelfs medicijnen ziek van mij worden."

REUTERS