De Block: "Besparingen in gezondheidszorg en sociale zekerheid met fijn scalpel"

Sp.a: "Deze regering is wel heel creatief geweest om het geld opnieuw bij dezelfde mensen te halen"

BELGA
De besparingen in de sociale zekerheid bedragen volgend jaar 144 miljoen euro en in de gezondheidszorg 902 miljoen euro, maar daarvan slaat 673 miljoen op maatregelen die al eerder gepland waren voor 2017. Dat blijkt uit de voorstelling van de begroting 2017 van de regering-Michel. Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wordt er op haar departement bespaard en hervormd, "niet met een botte bijl maar met een fijn scalpel".

In de gezondheidszorg en sociale zaken neemt De Block een aantal maatregelen om de overconsumptie en ondoelmatig gebruik weg te werken. Zo zullen artsen en tandartsen in 2017 in 60 procent van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven, tot nu was 50 procent gevraagd. Dit heeft als gevolg dat de patiënt minder zal moeten betalen voor veel van zijn geneesmiddelen, voor de overheid wordt de opbrengst van de maatregel begroot op 20 miljoen euro. Vorig jaar leverde het verplicht 'goedkoop voorschrijven' de schatkist al 39,8 miljoen euro op, terwijl de patiënt 13 miljoen minder moest betalen.

Antibiotica
Het remgeld op antibiotica wordt verhoogd door antibiotica onder te brengen in een andere terugbetalingscategorie. De Block: "Antibiotica zijn geen snoepjes, toch worden er nog steeds veel te veel geslikt. Op Europees vlak staat België hier op de tweede plaats". Deze maatregel zal in 2017 14,8 miljoen euro opbrengen. Exact hetzelfde bedrag wordt bespaard door de maximumfactuur, of het maximumbedrag aan remgeld, voor het eerst sinds 2002 te indexeren.

De gedeeltelijke indexsprong voor zorgverstrekkers moet 247 miljoen euro in het laatje brengen. Hun honoraria worden volgend jaar slechts één derde geïndexeerd. "Ik besef zeer goed dat we een grote inspanning vragen van de zorgverstrekkers", zegt De Block.

Werkende zieken verliezen minder uitkering
Een opvallende maatregel in de sociale zekerheid is de aanpassing van het vergoedingssysteem 'toegelaten activiteiten tijdens ziekte'. Wie ziek is maar toch een paar dagen per week wil werken, zal zijn ziekte-uitkering zien dalen naargelang het aantal uren dat hij werkt - en niet naargelang de salarisschijf. "Het doel van deze aanpassing is meer mensen positief stimuleren om te gaan werken. We willen werken aantrekkelijker maken." Voor de welvaartsenveloppe is in 2017 nog steeds 170 miljoen euro voorzien.

Ziekenhuizen in het rood
Van de regering kreeg De Block ook een mandaat om de hervorming van het ziekenhuislandschap versneld door te voeren. Ze noemt het "een van de belangrijkste en grootste hervormingen die we realiseren". Volgens een Belfius-studie naar de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België bleek dat in 2014 nog 32 van de 90 ziekenhuizen in het rood eindigden, maar ook dat een aantal diensten onderbezet is en er dus overaanbod is.

Er wordt nu vier miljoen euro vrijgemaakt voor consultancy. Op het terrein is er duidelijk een draagvlak aanwezig, zegt De Block. De minister kreeg ook groen licht voor een model van netwerking en behoeftenplanning voor de ziekenhuizen. Ze start nu met het vastleggen van de reglementering, waarover zal worden afgestemd met de deelstaten.

Kankerzorg
Tot slot zal worden gewerkt aan een concentratie van de complexe kankerzorg, zodat patiënten behandeld worden door de meest gespecialiseerde en ervaren teams. Aan deze hervormingen is een besparing verbonden van 92 miljoen euro in 2017.

"Ik besef zeer goed dat we een grote inspanning vragen van de zorgverstrekkers."

Felle kritiek

"Deze regering is wel heel creatief geweest om het geld opnieuw bij dezelfde mensen te halen. Het zijn andere maatregelen, maar de doelgroep is dezelfde. Het zijn opnieuw de zieken en gepensioneerden die het gelag betalen." Dat zegt Meryame Kitir, de fractieleidster van sp.a in de Kamer.

Volgens Kitir heeft "de cinema van de voorbije week" niets opgeleverd. "In een vingerknip wordt beslist om 1 miljard in onze gezondheidszorg te besparen. Als het gaat over de bijdrage van de grote vermogens krijgen we één grote show zonder het minste resultaat."

In de maatregelen in de sociale zaken en de gezondheidszorg ziet Kitir de evolutie naar een zorg met twee snelheden. "Zij die voldoende middelen hebben, zullen zich de zorg kunnen veroorloven. De anderen zullen broodnodige zorg meer en meer voor zich uitschuiven."

Volgens de sp.a werd de 38 urenweek vannacht afgeschaft en zullen werknemers tot 45 uur kunnen worden opgevorderd zonder voor die overuren betaald te worden. De Vlaamse socialisten hekelen ook dat politie en brandweer meer dan zeven dagen extra gaan moeten werken voor hetzelfde pensioen. "Deze regering laat iedereen langer werken, maar vergeet daarbij te zeggen op welke manier dat haalbaar is", zegt Kitir.

BELGA

"In een vingerknip wordt beslist om 1 miljard in onze gezondheidszorg te besparen. Als het gaat over de bijdrage van de grote vermogens krijgen we één grote show zonder het minste resultaat."