Crisiscentrum: "Zo reageer je het best bij terreuraanslag"

Kos
Wat te doen bij een terroristische aanslag? Het Crisiscentrum geeft u met behulp van pictogrammen enkele handige tips over hoe u het best reageert. Ze lijken sterk op de voorschriften van de Britse veiligheidsdiensten, die hier al eerder te vinden waren. Een overzicht.

Wees altijd op uw hoede voor verdachte handelingen. Meestal gaat het om een vergetelheid als u een achtergelaten koffer in een station ziet, maar toch is het wijs om elk verdacht pakket te melden. Idem dito voor personen die zich vreemd gedragen: bezoekt iemand vaak een bepaalde plek of heeft hij/zij bijzondere belangstelling voor de veiligheidsaspecten van een locatie, verwittig dan de politie. Zorg tot slot voor uw eigen veiligheid door weg te gaan van die plek.

Kos

Als er effectief een aanslag gebeurt, is het belangrijk om juist te reageren. Het crisiscentrum onderscheidt drie verschillende scenario's: een aanslag met een bom, een gewapende aanslag en een zogenaamde CBRN-aanslag (een chemische, biologische, radiologische of nucleaire aanslag).

Indien u zich op de plaats van een explosie bevindt:
- Verlaat de plaats zo snel mogelijk en probeer niet te panikeren;
- Help de personen die moeilijkheden hebben om de plaats te verlaten en neem hen met u mee;
- Indien u zich in een gebouw bevindt, gebruik dan niet de liften. Bedek uw mond en neus om niet te veel stof in te ademen;
- Blijf niet te dicht bij gebouwen die zouden kunnen instorten door de schade veroorzaakt door de explosie;
- Blijf wel dicht bij de plaats van het incident om opgevangen te worden door de hulpdiensten;
- Blijf niet in groep. Er zou zich nog een andere explosie kunnen voordoen;
- Indien de hulpdiensten nog niet ter plaatse zijn, sla dan alarm en bel de 112;
- Vermijd het gebruik van de telefoon om het netwerk niet te overbelasten en het werk van de hulpdiensten niet te hinderen. Gebruik eerder de messagingdiensten (SMS, Whatsapp,...) om te melden dat u in veiligheid bent;
- Antwoord nauwgezet op de vragen van de hulpdiensten. Wees precies.

Kos

Indien u zich op de plaats van een gewapende aanslag bevindt:
- Indien u veilig kunt doorlopen, loop dan weg van de schoten. Vlucht enkel indien u zeker bent niet geraakt te worden;
- Indien u niet kunt vluchten, leg u dan neer op de grond en verberg u achter een obstakel dat u bescherming kan bieden (omgegooide tafel, muur, ...);
- Blijf weg van deuren en ramen;
- Indien mogelijk, sla alarm en bel de 112;
- Zet uw telefoon in stille modus om uw locatie niet te verraden.

Kos

Indien u zich in aanwezigheid van een vreemd poeder, vreemde rook, een vreemde vloeistof of een vreemde geur bevindt:

- Verlaat de plaats van de aanslag snel;
- Ga naar een veilige plaats en sluit ramen en deuren;
- Sla alarm en bel de 112;
- Volg de aanbevelingen van de nood- en interventiediensten;
- Indien u in contact gekomen bent met een verdachte vloeistof of met elke andere verdachte stof, neem dan snel een douche en gooi uw kleren in een hermetisch gesloten vuilniszak.

Kos