Charles Michel: "Daders liegen als ze zeggen dat ze doden in naam van Allah"

belga
Eerste minister Charles Michel heeft vandaag in de Kamer een oproep tot verdraagzaamheid gelanceerd na de aanslagen in Parijs. "De daders liegen als ze zeggen dat ze doden in de naam van Allah, ze doden in de naam van haat. De islam is een vreedzame godsdienst vol mededogen", zei hij. De premier nam het woord tijdens een plechtigheid naar aanleiding van Koningsdag.

Volgens Michel misbruiken de terroristen de islam in hun strijd voor een totalitaire staat. De islam heeft niets te maken met terrorisme, benadrukte de premier.

"We leven niet in een homogene maatschappij. Er zijn verschillende ideeën, culturen... Dat is een troef, op voorwaarde dat iedereen dezelfde fundamentele waarden deelt", zei Michel. Hij lanceerde vanop het spreekgestoelte een oproep tot vereniging. "Laat ons samen een vuist maken tegen haat en intolerantie. We weigeren te moeten kiezen tussen veiligheid en vrijheid."

Oorlogsdaden
In navolging van vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon - "we zijn in oorlog met IS" - kwalificeerde Michel de aanslagen als "oorlogsdaden". Tijdens een interview op RTL-TVi zei hij zondag ook dat de regering de nodige maatregelen zal nemen om radicale predikers het land uit te zetten of de toegang tot België te verwijderen.

De premier werd bevraagd over de Grote Moskee van Brussel. Die is eigendom van het koningshuis van Saoedie-Arabië en wordt door sommige waarnemers al langer bestempeld als een plek waar islamistische boodschappen verkondigd worden. Maar op dit concrete geval wilde Michel niet ingaan.

De plechtigheid in de Kamer, waarbij onder meer koning Albert en koningin Paola aanwezig waren, kreeg wegens de aanslagen een meer ingetogen karakter dan gepland. Ook de Franse ambassadrice in ons land, Claude-France Arnould, was aanwezig. Ze dankte België voor zijn steun en sympathie.

De plechtigheid werd afgesloten met een uitvoering van het Belgische én het Franse volkslied.

Moslimverenigingen nemen afstand van "barbarij van IS"
Zeven moslimorganisaties spreken in een verklaring hun "grootste afkeuring en verwerping" uit van de bloedige terreuraanslagen in Parijs en veroordelen met klem de daders achter deze terreuraanslag. "Gewelddadig extremisme heeft haar onmenselijk gelaat weer eens tentoongesteld en heeft met deze aanslagen getracht om haar lelijke gelaat te verkopen aan de superdiverse, tolerante pluralistische samenlevingen in het Westen", opent de tekst.

"Dat de barbarij van IS niet een bepaalde groep mensen viseert, maar het op de gehele mensheid gemunt heeft, blijkt uit haar andere recente wreedzuchtige slachtpartijen en misdaden tegen de menselijkheid in Turkije, Libanon en uiteraard vooral in de regio waar ze haar vermeende staat heeft gevestigd. De motieven die ten grondslag liggen aan dergelijke gruwel zijn zonneklaar. De haat, wrok en gevoelloosheid is de wederkerende constante in al haar barbaarse terreurdaden."

"De inborst van een pluralistische Europese samenleving is er een die gestoeld is op universele waarden, zoals mensenrechten, vrijheid, gelijkheid, tolerantie, verdraagzaamheid en (religieuze) verscheidenheid. Die inborst is sedert decennia verkrampt en in die staat zien gewelddadige extremisten een opportuniteit om haar volledig te splijten door het creëren van angst, polarisatie en haat", luidt het verder.

"Wij zeggen als verenigingen volmondig neen aan de boodschap van terroristen, neen aan de polemiek en diegenen die het angstklimaat wensen uit te buiten. Wij zullen ons blijven inschrijven in ons samenlevingsmodel en het project van de toekomst. Wij zullen onverminderd blijven vasthouden aan de humanitaire grondbeginselen van de islam en reiken de hand naar eenieder die samen met ons één dam wil vormen tegen het gewelddadig extremisme en sektarisme".

De tekst wordt ondertekend door het Platform van Vlaamse imams, de Unie van moskeeën en islamitische verenigingen in Oost-Vlaanderen, de Liga van moskeeën en islamitische organisaties in provincie Antwerpen, de Vereniging van Gentse moskeeën, Thinkout, de Unie van Turkse verenigingen en de Turkse unie van België.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels