CETA-overleg afgesprongen

UpdateHet overleg over het CETA-verdrag is afgesprongen. De federale regering en de gemeenschappen en gewesten hebben geen unaniem akkoord kunnen bereiken om premier Charles Michel de bevoegdheid te geven het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada te ondertekenen.