CD&V-kopstukken reageren op de dood van Dehaene

Dehaene in een onderonsje met CD&V-voorzitter Wouter Beke.
BELGA Dehaene in een onderonsje met CD&V-voorzitter Wouter Beke.
Jean-Luc Dehaene ademde de Vlaamse christendemocratie. Zijn partijgenoten reageren dan ook met grote verslagenheid op zijn heengaan.

Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters prijst Dehaene om zijn "ongeziene dossierkennis".

"Met Jean-Luc Dehaene verliezen we een groot christendemocraat en een staatsman die een sleutelrol speelde in het Belgisch politiek bestel van de afgelopen decennia en in het verenigde Europa waarin we vandaag leven". Zo heeft Vlaams minister-president en partijgenoot Kris Peeters (CD&V) gereageerd op het plotse overlijden van oud-premier Jean-Luc Dehaene.

Peeters prijst Dehaene in een mededeling als "een kundige en deskundige onderhandelaar, iemand met een ongeziene dossierkennis". Hij stelde die sterktes volgens de minister-president "altijd ten dienste van de samenleving". "Hij had de gave om verschillende opinies samen te brengen en tot oplossingen te komen."

Yves Leterme
Oud-premier Leterme herinnert Dehaene vooral als een communautaire bruggenbouwer.

"Jean-Luc Dehaene zal een grote leegte nalaten. Hij was één van de grootste premiers van dit land, samen met Wilfried Martens, en één van de vaders van het huidig federalisme. Maar ook als mens is het ook verlies", aldus Leterme vanuit het Zweedse Göteborg.

In 2007 effende Dehaene als koninklijk bemiddelaar nog het pad voor Leterme tijdens de moeilijke regeringsonderhandelingen. Leterme werd daarna tot formateur benoemd. In 2009 werd hij nog koninklijk opdrachthouder. Een functie waarin hij een plan zou opstellen dat als basis zou dienen voor de communautaire onderhandelingen die door Leterme gevoerd zouden worden. "Hij was altijd beschikbaar voor iedereen, en drong zich nooit op. Hij had dertig jaar ervaring, was uitermate intelligent en een uitstekend adviseur, ook in moeilijke tijden."

BELGA

Marc Eyskens
Oud-premier Eyskens somt in een persbericht de talrijke verdiensten van zijn generatiegenoot op.

"Dehaene heeft België de eurozone in geloodst", brengt Eyskens in herinnering. "Onder meer op die manier heeft hij ervoor gezorgd dat de staatsschuld werd teruggedrongen."

Eyskens gelooft niet dat de schuld vandaag zonder financiële crisis onder de 80 procent van het BNP zou uitkomen, zoals Willy Claes eerder verklaarde, "maar door de intrede in de euro heeft Dehaene alleszins voor een aanzienlijke renteverlaging gezorgd".

Een andere grote verdienste van Dehaene was de verdere federalisering van het land, dixit Eyskens. "Hij heeft de gewesten uitgerust met een eigen parlement, het sluitstuk op de federale structuur van België."

Eyskens had nog af en toe contact met zijn generatiegenoot. "Ik was dan ook zeer blij hem te zien op het congres in Brugge. Hij zag er goed uit toen en iedereen dacht: 'Die komt dat wel te boven'. Dit is dan ook zeer onverwacht."

BELGA

Marianne Thyssen
Europarlementslid Thyssen kon vooral de persoon Dehaene appreciëren.

"Ik heb in mijn politieke leven veel bewonderenswaardige mensen ontmoet, maar niet één zoals Jean-Luc Dehaene. Hij was werkelijk uniek. In alle opzichten: als politicus en als mens." Voor Marianne Thyssen, Europees parlementslid en voormalig voorzitter van CD&V, valt het afscheid van Dehaene zwaar. "Maar de dankbaarheid is groot."

"Jean-Luc deed niet aan politiek voor zichzelf. Mensen stonden bij hem voorop, als christendemocraat in hart en nieren. Elke hervorming, elke beleidsdaad, was erop gericht om de toekomst te vrijwaren. Hervormen om te verbeteren, altijd realistisch, maar ook altijd gedreven door een ideaal."

Hilde Crevits
Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit, dankt Dehaene voor zijn rol in de Vlaamse en Europese politiek.

Peter Van Rompuy
Vlaams parlementslid Van Rompuy prijst Dehaene om zijn hervormingszin.

Ivo Belet
Europarlementslid Belet gaat Dehaene missen als politicus, maar in de eerste plaats als voetbalfanaat van het eerste uur.

Jef Van den Bergh
Federaal parlementslid Van den Bergh kan de onrechtvaardigheid van Dehaenes dood niet vatten.

Michel Doomst
Federaal parlementslid Doomst wil Dehaene danken voor zijn raadgevingen.

Hendrik Bogaert
Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, reageert verslagen op de dood van Dehaene.

Brigitte Grouwels
Brussels minister van Mobiliteit, Grouwels, wenst ook familie en vrienden sterkte.

Koen Geens
Geens, minister van Financiën, dankt niet alleen de politicus, maar ook de mens Dehaene.

Bianca Debaets
Brussels parlementslid Debaets blijft Dehaene eeuwig dankbaar voor zijn inzet om haar politieke carrière te doen slagen.

Nahima Lanjri
Federaal parlementslid Lanjri wil de warme, sociale kant van Dehaene met haar tweet benadrukken.

Servais Verherstraeten
Verherstraeten, staatssecretaris voor de staatshervorming, wil Dehaene bedanken voor zijn persona, ook in moeilijke tijden.

Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Vandeurzen, denkt aan Dehaene terug als visionair politicus.

Sonja Becq
Federaal parlementslid Becq bedankt Dehaene om in haar geloofd te hebben.