Zwitsers verwerpen openbare ziektekas

AFP
De Zwitsers hebben in een referendum geweigerd om hun huidig ziekteverzekeringssysteem te hervormen. Dat gebeurde met 61,8 procent neen-stemmen. Alles blijft dus bij het oude.

De linkse partijen hadden samen met vakbonden en consumentenorganisaties voorgesteld om één openbare ziektekas te creëren. Momenteel zijn de Zwitsers aangesloten bij een zestigtal private verzekeringssystemen. De vrees bestond dat de hervorming veel geld zou kosten aan de verzekeringnemers.

Nu betalen de Zwitsers voor hun ziekteverzekering ongeveer 400 Zwitserse frank per maand, maar ze hebben dan ook een gemiddeld nettoloon van 4.950 Zwitserse frank (4.100 euro). Het huidige systeem is winstgevend en dus had de regering weinig zin om het te hervormen.

Een 'neen' van 61,8 procent is meer dan verwacht. Op basis van peilingen werd uitgegaan van een lichte meerderheid (54 pct) neen-stemmers. Om de tekst te laten goedkeuren, was een dubbele meerderheid vereist: van het aantal stemmers en van de 26 kantons. Geen van beide werd behaald.