WWF hekelt dat Frankrijk kernenergie op lijst van groene economische activiteiten wil

Frankrijk wil kernenergie opnemen in de Europese lijst van groene en duurzame investeringen. WWF gaat hiermee niet akkoord.
EPA Frankrijk wil kernenergie opnemen in de Europese lijst van groene en duurzame investeringen. WWF gaat hiermee niet akkoord.
Het Wereld Natuur Fonds (WWF) veroordeelt Frankrijk omdat die kernenergie wil opnemen in de Europese lijst van economische activiteiten die openstaan voor groene en duurzame investeringen. Morgen wordt die lijst besproken in het Europese Parlement en door de Europese Raad.

Vorig jaar in mei heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel ingediend voor een Europees classificatiesysteem of "taxonomie", dat definieert wat een duurzame economische activiteit is. Op die manier zouden particuliere en openbare investeringen beter naar deze economische initiatieven genavigeerd kunnen worden. Zo kan ook "greenwashing" voorkomen worden, dat is de praktijk waarbij producten of handelingen ten onrechte als milieuvriendelijk worden gepresenteerd.

Volgens het WWF dreigt Frankrijk het classificatiesysteem te ondermijnen door ook kernenergie op de lijst te willen zetten. Als argument geeft Frankrijk aan dat kernenergie weinig CO2 uitstoot.

Geleidelijke afschaffing

België heeft reeds in 2003 gestemd voor de geleidelijke afschaffing van kernenergie tegen 2025. Omdat België momenteel in lopende zaken wordt geregeerd, heeft ons land geen standpunt ingenomen. "België is zeer terughoudend over taxonomie. We hebben het land nauwelijks gehoord", zegt Sébastien Godinot, WWF-deskundige in Europees beleid. 

Het WWF stelt voor om elke economische activiteit te classificeren op een schaal van groen naar rood, net als bij het energielabel voor huishoudelijke apparaten. De ngo heeft daarvoor een petitie gelanceerd, waarvoor het al 113.000 handtekeningen heeft verzameld.

Het classificatiesysteem zou tegen eind 2021 worden opgemaakt en zou in werking treden tegen eind 2022.
9 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Yves Steenssens

  De schade door kernenergie inmiddels aangericht is immens en onherstelbaar - Einstein : " kernenergie zonder waterdruk , is hel op aarde ".

 • dirk andelhofs

  De Fransen willen natuurlijk op die manier subsidies loskrijgen voor kernenergie. Zonder subsidie zijn nieuwe kerncentrales vandaag namelijk onbetaalbaar. Hernieuwbare bronnen en ook opslagsystemen worden nog elke dag goedkoper, waardoor het gebruik ervan exponentieel zal toenemen. Je kan de vooruitgang wel proberen af te remmen, maar tegenhouden kan je niet. Gelukkig maar zou ik zeggen. Kernenergie is dood. Nu moeten we de troep nog (letterlijk) begraven.

 • johan De Coninck

  Nogmaals het bewijs dat dit een ideologisch debat geworden is.

 • raf janssens

  Weer zo'n dogma van de groenen. Kernenergie stoot in zijn volledige levenscyclus even weinig CO2 uit als windmolens op zee en tientallen keren minder dan alle andere elektriciteitsbronnen. De nieuwste generaties hebben ook veel minder radiactieve reststoffen, dus de Fransen hebben zeker een punt - en trouwens ook de goedkoopste stroomfacturen van de West Europese landen.

 • pierre Van den Wijngaert

  Voor de CO2 uitstoot zijn ze natuurlijk wel ideaal