Worden nieuwssites binnenkort door robots geschreven?

Is de toekomst van de journalistiek aan de robots?
PHOTO_NEWS Is de toekomst van de journalistiek aan de robots?
'Robotjournalistiek': is het nog verre science-fiction of krijgen redacties er heel binnenkort mee te maken? Morgen vindt in Wenen het European Newspaper Congress plaats, waar de discussie over het concept volop woedt.

Sommige cynische Facebookcommentaren ten spijt is de journalist geen uitstervend ras. Robotjournalistiek mag immers niet in romantische zin opgevat worden. Robotjournalisten zijn geen rondwandelende en pratende knuffelrobots, maar computerprogramma's met tekstsjablonen.

Heel simpel gesteld komt de methode van robotjournalistiek op het volgende neer: programma's van artificiële intelligentie verzamelen allerlei feiten die op het net rondslingeren en puren er een kwaliteitsvol verhaal uit. Tot voor kort viel die techniek onder de exclusieve bevoegdheid van de journalisten. Die verzamelden data op het web - data mining - en gingen met de gegevens aan de slag om veelal een stevig staaltje onderzoeksjournalistiek af te leveren.

Olifantengeheugen
Wordt die traditionele manier van werken in de toekomst als archaïsch bestempeld? Wellicht. In tegenstelling tot robots zijn journalisten mensen van vlees en bloed. Hebben ze al eens te diep in het glas gekeken of staan ze stijf van de migraine omdat hun partners de oren van hun lijf zeuren. Daar vallen robotjournalisten uiteraard niet ten prooi aan. Een dagje vakantie om de batterijen weer op te laden? In geen duizend jaar.

Een ander voordeel van de robotjournalist is de gave om nooit 'facts and figures' te vergeten. In een kwinkslag verzet hij bergen research, en hij beschikt over het olifantengeheugen waarmee hij dat ook allemaal kan onthouden.

Doemberichten
In tijden van economische besparingen op redacties en apocalyptische doemberichten over de printkrant hebben evoluties als die van de robotjournalistiek wind in de zeilen. Kosten-batenanalyses zullen directies verplichten om robotjournalisten onder de arm te nemen aangezien ze efficiënt, snel en vooral goedkoop zijn. Geen overbodige luxe in tijden van slinkende advertentie-inkomsten.

Het hoeft niet eens zo'n negatief verhaal te zijn. De evolutie van robotjournalistiek moeten we toejuichen, want meer dan ooit zal het kaf van het koren gescheiden worden. Goede journalisten zullen ook in zo'n context niet tot ontslag gedwongen worden. Integendeel, ze zullen nog meer nadenken over hoe ze zich schrijfvaardig kunnen onderscheiden.

De vijfhonderd deelnemers aan het congres hebben die evolutie begrepen en zullen er dan ook naarstig debatteren over 'robotjournalistiek'. Het concept kan immers antwoorden bieden over hoe de media kan inspelen op nieuwe trends en biedt heel wat potentieel voor nieuwe start-ups.